Skip content
LRQA_OurPlanet_OurPlan

Our Planet, Our Plan: LRQA lanceert duurzaamheidsstrategie

LRQA lanceert de duurzaamheidsstrategie Our Planet, Our Plan, waarin onze ESG-inspanningen voor de komende zeven jaar uiteen worden gezet.

LRQA adviseert, audit en certificeert de ESG-prestaties van wereldwijde industrieën en hun supply chains, van productie en kleding tot gezondheidszorg, voedsel en drinken. Our Planet, Our Plan is ontworpen als een best practice voorbeeld en laat het belang zien van verifieerbare gegevens van derden voor het onderbouwen van duurzaamheidsclaims, transparant en controleerbaar gemaakt door een online dashboard dat publiekelijk onze eigen prestaties volgt.

Op basis van informatie van meer dan 1500 LRQA collega's in meer dan 160 landen wereldwijd, is Our Planet, Our Plan gebaseerd op zeven belangrijke doelstellingen die zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - bestuur, gemeenschap, milieu, gelijkheid, veiligheid, inclusiviteit en onderwijs, elk met hun eigen prestatiemaatstaven.

Op het gebied van milieu streeft LRQA er bijvoorbeeld naar om in 2030 klimaatneutraal te zijn, met duidelijke plannen om diensten te digitaliseren en het aantal reizen voor veldwerk zoals audits te verminderen, wat efficiëntie en een positieve impact voor klanten, collega's, gemeenschappen, stakeholders en de planeet oplevert.

Our Planet Our Plan is een zevenjarig actieplan dat zal bijdragen aan een betere toekomst voor de volgende zeven generaties en daarna.
CEO, LRQA Ian Spaulding

Ian Spaulding, CEO van LRQA, zei:

"Ik vind het geweldig om deze volgende fase in LRQA's ontwikkeling te delen. Maar dit gaat niet alleen over ons, Our Planet, Our Plan is een zevenjarig actieplan dat zal bijdragen aan een betere toekomst voor de volgende zeven generaties en daarna. Als organisatie die transparantie stimuleert en duurzaamheidsbeloften omzet in robuuste, meetbare resultaten voor onze klanten, houden we onszelf ook verantwoordelijk voor de hoogste ESG-normen. We doen meer dan er alleen over spreken. We zorgen voor zinvolle actie en zijn net zo zorgvuldig als wij zijn bij het ondersteunen van onze klanten door hun programma's te ontwerpen of hun duurzaamheidsbeloften te valideren.

"Verificatie door derden van duurzaamheidsgegevens en -claims, zoals conformiteit- en materialiteitsbeoordelingen, zullen steeds belangrijker worden naarmate wereldwijd meer wetgevingskaders worden geïmplementeerd die op gegevens zijn gebaseerd. We zullen elke indicator in onze eigen duurzaamheidsstrategie meten, onze scores bijhouden, extern verifiëren en onze voortgang volledig eerlijk en transparant publiceren, ook als we tekortschieten."

Ter begeleiding van het programma lanceert LRQA een podcastserie van acht afleveringen om elk van de zeven engagementen binnen Our Planet, Our Plan te verkennen, met persoonlijke en professionele inzichten per onderwerp, evenals praktische richtlijnen voor luisteraars bij de aanpak, het monitoren en verifiëren van de voortgang op het gebied van duurzaamheid.

In de eerste aflevering, 'De kracht van transparantie in het bedrijfsleven', introduceert Ben Western, LRQA's hoofd Duurzaamheid, Our Planet, Our Plan en onderzoekt hij hoe het programma is ontwikkeld, de evolutie van ESG in het bedrijfsleven en hoe andere organisaties de principes kunnen omarmen.

Bij de lancering van Our Planet, Our Plan zei Ben Western, LRQA Head of Sustainability:

"Er is steeds meer erkenning voor de wereldwijde uitdagingen waar de samenleving voor staat, en het is cruciaal dat de impact van deze uitdagingen groter is dan één land, één regering of één organisatie. Motieven om ESG-kwesties aan te pakken kunnen per organisatie verschillen, maar of het nu gaat om de opwarming van de aarde, sociale ongelijkheid of veiligheid op de werkplek, er wordt terecht meer verwacht van de manier waarop organisaties hun beslissingen moeten beheren, sturen en beheersen. Financiële instellingen en overheden hebben ook nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd voor het openbaar maken van ESG-prestaties, waardoor organisaties proactief verantwoordelijkheid moeten nemen voor zichzelf en hun supply chains.

"Door zich bezig te houden met ESG-principes en -gegevens kunnen ze vertrouwen opbouwen door transparant te zijn naar stakeholders en er uiteindelijk voor zorgen dat hun organisatie erkend wordt als verantwoordelijke voor hun impact op hun klanten, gemeenschappen, werknemers en de planeet."

Bezoek het Spotify-kanaal van LRQA om de eerste podcastaflevering van Our Planet, Our Plan te beluisteren.

Klik hieronder om naar het Our Planet, Our Plan dashboard te ga

Bekijk het dashboard

NIEUWS