Havaitsimme, että sinulla ei ole viimeisintä versiota selaimestasi. Et pysty sen vuoksi käyttämään tiettyjä toimintoja. Päivitä selain

LRQA and ELEVATE to combine to meet rising global demand for ESG solutions

LRQA ja ELEVATE yhdistyvät vastatakseen ESG-ratkaisujen kasvavaan kysyntään

LRQA ja ELEVATE yhdistävät voimansa tavoitteenaan täyttää nopeasti kasvava kysyntä, joka koskee ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien standardien läpinäkyvyyttä ja varmennusta.

Digitaalisten varmennuspalveluiden johtava maailmanlaajuinen toimittaja LRQA ostaa ELEVATEn. LRQA tarjoaa muun muassa ympäristöasioiden vaatimustenmukaisuusarviointeja, ja ELEVATE puolestaan on johtava toimija ESG- ja toimitusketjupalveluiden alalla. Kaupan tavoitteena on luoda kattava valikoima, joka auttaa asiakkaita luovimaan alati muuttuvassa riskiympäristössä.

Kauppa hyödyttää molempia osapuolia. Kun toisiaan täydentävät tuoteportfoliot ja toiminta-alueet yhdistyvät, konserni voi palvella asiakkaiden tarpeita entistäkin paremmin sekä kehittää digitaalista valikoimaansa.

LRQA ja ELEVATE ovat markkinasegmenttiensä uranuurtajia. Yhdessä ne tarjoavat entistä vahvemman valikoiman, joka kattaa datalähtöisen tietämyksen, neuvontapalvelut, analytiikan sekä parhaat käytännöt kestävään toimitusketjun varmennukseen. Yhtiöillä on vankka paikallisten markkinoiden tuntemus, ja ne tarjoavat brändiin ja ESG:hen liittyviä varmennuspalveluja, kyberturvallisuuspalveluja, tarkastuspalveluja sekä koulutusta eri toimialoille. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikeala, vähittäiskauppa, elektroniikka, energia, valmistus, rahoituspalvelut ja vaatetusala.

Viimeisten kuuden vuoden aikana ELEVATEn tiimit ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kokonaisvaltaisen ESG-palveluekosysteemin, jonka vahvoina kulmakivinä ovat ruohonjuuritason arviointi, neuvonta, ohjelmanhallinta ja analytiikka. Tämä palveluekosysteemi vie eteenpäin nykyistä paradigmaa, joka perustuu saman auditointiratkaisun tarjoamiseen kaikille. Tavoitteena on sen sijaan vastata yksilöllisiin tarpeisiin, jotka nousevat asiakkaan riskiprofiilista ja hankintarakenteesta.

LRQA, josta tuli täysin itsenäinen Goldman Sachs Asset Managementin hallinnoimien rahastojen omistama yhtiö joulukuussa 2021, panostaa portfolionsa kehittämiseen tärkeimmillä kasvualueilla. Tavoitteena on hyödyntää kasvava kysyntä varmennus-, tarkastus- ja kyberturvallisuuspalveluiden markkinoilla.

LRQA:n toimitusjohtaja Paul Butcher kertoo:

”Riskiympäristö muuttuu todella nopeasti. Asiakkaamme tarvitsevat kumppanin, joka auttaa heitä mukautumaan, erityisesti ESG-asioissa. Kauppa on painokas viesti sitoumuksestamme vastata tähän kysyntään. Tuomme yhteen kaksi erittäin menestynyttä yhtiötä, jotta voimme uudistaa ESG-alaa. Lähtökohtanamme on aito asiantuntemus, maailmanlaajuinen toiminta sekä yhteinen näkemys datasta muutoksen edistäjänä. Yritykset ovat tilanteessa, jossa ne joutuvat nopeasti uudistamaan ESG-lähestymistapaansa. Uskon tämän kaupan mullistavan tavan, jolla voimme auttaa asiakkaitamme reagoimaan.”
Ian Spaulding on johtanut ELEVATEn menestyksekästä kasvutarinaa yhtiön perustamisesta vuodesta 2013 lähtien, ja hän liittyy nyt LRQA:n johtoryhmään. Spaulding toteaa:

”Yhteistyö LRQA:n kanssa tukee edistyksellistä datalähtöistä visiotamme ESG:n kriittisestä roolista toimitusketjuissa. Kauppa laajentaa ESG-palveluekosysteemiämme, kun maailmanluokan ratkaisumme yhteiskuntavastuun alueella yhdistyvät LRQA:n ympäristöasiantuntemukseen. Samalla voimme laajentaa toimintaamme sekä maantieteellisesti että uusille toimialoille.”

Michael Bruunin, Jose Barreton ja Mihir Lalin vetämä Goldman Sachs Asset Management -tiimi kommentoi seuraavasti:

”Olemme todella innoissamme LRQA:n ja ELEVATEn yhdistymisestä. Nämä yhtiöt täydentävät toisiaan erinomaisesti – ovathan ne johtavia toimijoita palvelun laatuun, asiakaslähtöisyyteen ja ajatusjohtajuuteen liittyvissä varmennuspalveluissa. ELEVATEn hankinta tehostaa LRQA:n ESG-palveluiden sekä digitaalisten ja toimitusketjun laadunvarmistuspalveluiden leveyttä ja syvyyttä. Näin LRQA voi paremmin auttaa asiakkaitaan hallitsemaan kestävää kasvua riskiympäristön muuttuessa. Toivotamme Ian Spauldingin johtaman ELEVATE-tiimin lämpimästi tervetulleeksi LRQA-perheeseemme. Olemme innoissamme ELEVATEn tärkeästä roolista, mitä tulee LRQA:n kasvun kiihdyttämiseen yhä tärkeämmällä ESG-varmennuksen alalla.”

Kaupan odotetaan toteutuvan vuonna 2022, kun viranomaisten hyväksynnät on saatu.

Kysyttävää?

Paina enteriä tai nuolipainiketta haun aloittamiseksi Paina enteriä haun aloittamiseksi

Hakukuvake

Etsitkö tätä?