Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

CDP ВЕРИФИКАЦИЯ

Покажете вашия ангажимент за борба с изменението на климата

LRQA е признат партньор по верификация на CDP и е водещ световен доставчик на независими, международно акредитирани услуги по верификация на данни.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

За всяка организация оповестяването на точни данни за емисиите и устойчивостта е важна стъпка към изграждане на доверие с инвеститорите и заинтересованите страни, при спазване на законодателството и подобряване на управлението на въглеродните емисии.

CDP е независима организация с нестопанска цел, която управлява глобална система за оповестяване, позволяваща на компаниите да наблюдават, измерват и управляват тяхното въздействие върху околната среда. Чрез CDP над 9 500 компании оповестяват информация, като това позволява на стотици инвеститори с активи над 100 трилиона долара да вземат информирани решения.

Увеличава се търсенето от страна на организациите за наблюдение и оповестяване на информация за техните резултати в областта на изменението на климата и околната среда; това е основен двигател на реалната промяна и напредък в управлението на въглеродните емисии.

Независимата верификация от LRQA гарантира точността, достоверността и целостта на информацията и данните, оповестявани от дадена компания. Чрез верификация и разкриване пред CDP, организациите могат да предприемат решителна стъпка към ефективно управление и намаляване на въглеродните емисии

Предимства на CDP верификацията

По-високи CDP резултати и включване в А-списъка на CDP

Верификация от трета страна носи по-високи резултати за CDP оповестяване, осведомяване, цялостно управление и ръководство.

Отговорете на пазарните потребности

Търсенето на точна информация все повече се увеличава сред вътрешните и външните заинтересовани страни, тъй като тя им позволява да разберат стратегията, рисковете и възможностите за растеж на дадена организация. 

Стремеж към непрекъснато подобрение

Независимата верификация поддържа непрекъснатото подобрение на вътрешните процеси, които могат да спомогнат за осигуряване на икономии на разходи и ефективност. 

Подобряване на обществените нагласи

Независимото удостоверяване на съобщени пред обществото декларации показва вашия ангажимент за борба с изменението на климата и насърчаване на устойчивостта. Това привлича и по-млади таланти, много от които желаят да работят за работодател с положително влияние върху планетата. 

Гарантиране на съответствие с нормативните изисквания

Пазарните механизми като Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) и Калифорнийската комисия по въздушните ресурси (ККВР) набират все по-голяма популярност и зависят от точността, целостта и надеждността на докладваните данни и информация.

Защо да работите с LRQA?

Експертен технически опит - Съчетавайки техническа експертиза, глобално присъствие и задълбочени секторни познания, нашите услуги по верификация, сертифициране и гарантиране на бранда могат да покажат Вашата ангажираност към всяка една от целите за устойчиво развитие на ООН.

Възможности в световен мащаб - Покриваме почти всеки сектор и можем да ви помогнем да управлявате риска, да осъществявате непрекъснато подобрение и да изградите доверие с основните заинтересовани страни. Работим в над 120 държави и сме признати от над 30 органи по акредитация от целия свят.

LRQA е партньор по верификация на CDP и един от най-дългогодишните доставчици на услуги по верификация на информация за парниковите газове - като предоставяме услуги съгласно множество стандарти, схеми и насоки, включително ISO 14064, СТЕ на ЕС/Великобритания, GRI и AA10000. Също така, LRQA е признат поддръжник на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD).

Ефективно партньорство - Работим заедно с нашите клиенти, за да поставят всичко под контрол - чрез насърчаване на положителна промяна и по-голяма прозрачност във всеки аспект от тяхната програма за устойчивост.

 

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?