Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на СУК ISO 13485:2016

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да научите най-добрите практики за извършване на ефективни вътрешни одити в съответствие с изискванията на ISO 13485 и ISO 19011;
 • искате да получите добавена стойност за вашата организация и да подобрите ефективността на СУК.

Ще научите:

 • за изискванията на ISO 13485;
 • каква е ролята на системите за управление и вътрешните одити в управлението на рисковете за бизнеса;
 • за ролите и отговорностите на вътрешния одитор;
 • как да планирате вашите одити и как да съставяте и използвате ефективни въпросници;
 • как да извършвате ефективни одити чрез използване на 6-етапния подход на LR;
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюта и извадки на документи;
 • как да оценявате констатациите и да определяте съответствие, несъответствие и ефективност;
 • как да съставяте доклади с добавена стойност и точни констатации;
 • какво означава коригиращо действие и кой отговаря за предприема не на действия;
 • как да извършвате последващ одит и как да оценявате ефективността на коригиращите действия;
 • как да се справяте със често срещаните слабости при вътрешните одити в сферата на производството на медицински изделия.

Вие трябва да:

познания за стандарта и в най-добрия случай да сте участвали в курса за Запознаване и интерпретация на ISO 13485:2016.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 13485:2016;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?