Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

BRCGS Глобален стандарт за безопасност на храните, издание 9

Преход от издание 8 към 9 за одитори

Свържете се с нас, за да научите повече за организираните от нас обучения
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място
 • виртуално

Продължителност

Въведение

Този курс е предназначен да предостави на делегатите пълно разбиране на общите принципи на изискванията на стандарта, включително основни клаузи и изявления за намерения, и как да предприемат одит спрямо издание 9 на стандарта, включително планиране и докладване на одит.

Кой трябва да присъства?

съществуващи сертифициращи органи или нови одитори, търсещи регистрация, консултанти, както и технически мениджъри и мениджъри по качеството, които желаят да придобият задълбочено разбиране на процеса на одит.

Какво трябва да подготвите?

Изискване от BRCGS е всички делегати да имат собствено свалено и прочетено копие от Глобалния стандарт, преди да посетят този курс. Те също така трябва да са завършили курс по HACCP с продължителност най-малко два дни.

Имате нужда от този курс, ако

Искате да разберете промените между изд. 8 и 9 на Глобалния стандарт за безопасност на храните BRCGS, свързани с изискванията на стандарта, протокола за одит и как да оцените резултатите от посещението за одит, изискванията след одита, наличните ресурси и техните ползи.

Какво ще научите?

 • Промените, въведени в BRCGS безопасност на храните изд. 9
 • Съществуващите изисквания на стандарта
 • Протоколът за одит на BRCGS
 • Ефективни техники за одит и как да попълните одиторския доклад
 • Мониторинг на съответствието на сертифициращите органи
 • Разберете терминологията на BRCGS

Продължителност на курса

2 дни

Сертифициране и преподаватели

Делегатите, завършили успешно курса, ще получат BRCGS сертификат.
Нашите преподаватели са одобрени доставчици на обучение за BRCGS. Те имат опит с обширни практически познания в широк спектър от сектори, включително производство на храни, търговия на дребно и хотелиерство.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място
 • виртуално

Продължителност

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Свържете се с нас, за да научите повече за организираните от нас обучения

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?