Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

РАЗНООБРАЗИЕ, ЕТИКА И ЧОВЕШКИ ПРАВА

Създаваме приобщаващо, етично работно място.

Независимото оценяване ви помага да демонстрирате, че подходът ви е съобразен с най-добрите практики – служителите ви разпологат с правомощия да разиват бизнеса ви все по-напред.

Научете повече за тази услуга

Етичният мениджмънт, разнообразният персонал и безопасната, осигуряваща подкрепа работна среда са катализаторите за иновации, задържане на персонала и удовлетвореност на клиентите – проправяме пътя към по-устойчиво бъдеще.

Нашите сертификационни услуги за разнообразие, етика и човешки права

LRQA одитира и сертифицира системи и процеси съгласно международните стандарти и схеми, за да ви помога да демонстрирате ангажимента си към най-добрите практики в етиката чрез своя бизнес и верига за доставки. Също така извършваме независими проверки на данните и информацията ви относно разнообразието, етиката и човешките права, за да добавите прозрачност към отчитането и достоверността на осигуряваните от вас ценности.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?