Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Изисквания за система за управление на пътната безопасност

Спасете живот с ISO 39001

С бързото развитие на използването на пътищата благодарение на нововъзникващите технологии и все по-усъвършенстваните превозни средства, системният подход към безопасността на пътното движение е от първостепенно значение. Помогнете за създаването на по-безопасни пътища, като получите сертификат по ISO 39001.

Научете повече за тази услуга

Въведение

„Стандартът ISO 39001 за безопасност на движението по пътищата (БДП), публикуван през 2012 г., подробно описва минималните изисквания за система за управление на БДП, подходяща за държавна администрация, оператори на автомобилни паркове или всяка публична или частна организация, взаимодействаща със системата за пътно движение.

Изискванията на ISO 39001 помагат за намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на пътнотранспортни произшествия в три основни направления:
- разработването и прилагането на подходяща БДП политика;
- разработването на целите и плановете за действие на БДП, включващи законови и специфични за организацията изисквания; и
- допълнителни подробности относно критерии, свързани с БДП, които дадена организация счита в сферата на своето влияние или контрол. "

Ползи от ISO 39001

„Демонстрирайте ангажираност

Сертифицирането по ISO 39001 показва на заинтересованите страни, че оценявате важността на безопасността на движението по пътищата.

Изпълнете целите си

Постигане на целите за безопасност и социална отговорност чрез повишена осведоменост относно нормативните изисквания и най-добрите праКТИКИ, свързани с БДП.

Подобряване на ефективността

ISO 39001 може да помогне на организациите да одитират и оптимизират разпределението на ресурсите чрез по-добро управление.

Конкурентно предимство

Постигнете конкурентно предимство, като сте сред избраните организации в внедрена система по ISO 39001. "

ISO 39001 Сертификация

„Работете с LRQA, за да постигнете сертифициране по ISO 39001 и да осигурите отговорни операции, като давате приоритет на безопасността на служителите, като същевременно допълнително подобрявате пътната безопасност и давате положителен пример за другите.

Сертифицирането е двустепенен процес, който гарантира, че имате система за управление, която отговаря на изискванията на ISO 39001. След като преминете официалната оценка, получавате сертификат ISO 39001, който остава валиден в продължение на три години, подлежащ на годишен надзор. "

Защо да ратите с нас?

„Ненадминат опит

LRQA е в челните редици в международното развитие на стандартите за безопасност в продължение на десетилетия. Групата на LRQA се занимава с бизнеса по безопасност от 1760 г.

Техническа експертиза

Нашите одитори са експерти по системи за управление, които съобразяваме с вашите бизнес нужди, като обхващаме всичко - от здравето и безопасността до социалната отговорност до точните автомобилни нужди. Ние предлагаме набор от услуги, които ви позволяват да демонстрирате своя ангажимент към пътната безопасност, позволявайки намаляване на пътните злополуки и произшествия.

Вашият бизнес помага на LRQA да помага на другите

Печалбите, които генерираме, финансират фондацията LRQA, благотворителна организация, която подкрепя научни и инженерни изследвания, образование и обществен ангажимент във всичко, което правим. Това ни помага да отстояваме целта, която ни движи всеки ден: Да работим заедно за по-безопасен свят. "

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Искате ли да научите повече за тази услуга?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?