Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сертификация

Нека изградим доверие у клиентите благодарение на подхода ни за непрекъснатост на дейността.

LRQA помага на клиентите да докажат, че отговарят на изискванията за сертифициране по ISO 22301, независимо от техния мащаб, отрасъл или местоположение. Сертифицирането по ISO 22301 дава възможност да демонстрирате умение за възстановяване от неочаквани извънредни ситуации с минимално време за преустановяване на дейността, независимо от степента на сериозност на събитието.

Научете повече за тази услуга

Обща информация

Като пазарен лидер в оценката на процесите и контрола за непрекъснатост на бизнеса, LRQA предоставя услуги за сертифициране, оценяване и обучение в съответствие с текущите изисквания на международните стандарти ISO 22301.

Гап анализ

Преди сертифициране можете да работите с одитор на LRQA, за да идентифицирате критични или високорискови области на съществуващите BCMS, заедно с конкретни уязвимости. Нашите одитори могат да ви помогнат да определите обхвата на вашия анализ на пропуските по ISO 22301, като ви предоставя гъвкавост да се съсредоточите върху области, критични за работата на вашата организация.

Сертификация

Сертифицирането по ISO 22301 показва, че имате стабилно проектирана и внедрена система за управление на непрекъснатостта на бизнеса и възстановяване при бедствия.

Свържете се с нас, за да научите повече за сертифицирането по ISO 22301.

Интергирана оценка

Организации с множество системи за управление, обхващащи качеството, околната среда, здравето и безопасността на труда и управлението на информационната сигурност, могат да се възползват от координирани оценки и програми за надзир, като избягват дублираните усилия за намаляване на разходите.

Услуги по осигуряване

Време ли е да погледнем отвъд ISO 22301? LRQA предоставя услуги по сертифициране, валидиране и проверка, съобразени с водещите международни стандарти в областта на здравето и безопасността, околната среда, устойчивостта, управлението на енергията, киберсигурността и много други.

Дистанционен одит

Ние осъзнаваме, че не винаги е практично или ефикасно да провеждаме одитите лице в лице, поради което въведохме дистанционен одит. Дистанционният ни одит е ефективен и гъвкав, предоставяйки ви технически познания винаги и където ви е необходим.

Независимо дали трябва да сведете до минимум пътуванията, да разполагате с съоръжения в труднодостъпни райони или със сложна инфраструктура, нашият екип от експерти ви предлага непрекъсната услуга за сертифициране в подкрепа на вашата организация. По всяко време. Навсякъде.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Искате ли да научите повече за тази услуга?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?