Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 27001-sertifisering av informasjonssikkerhet

Sikre foretakets informasjonsressurser.

ISO 27001 er en internasjonalt anerkjent administrasjonssystemstandard for informasjonssikkerhet. Den tar sikte på å hjelpe virksomheter med å følge beste praksis for å sikre at informasjonen de har er trygg.

Find out more about this service

Oversikt

I en verden som drives av teknologi er det avgjørende å beskytte foretakets og kundenes data. Å implementere et informasjonssikkerhets-administrasjonssystem (ISMS) og oppnå ISO 27001-sertifisering sikrer at foretaket har kontrollmekanismer og prosesser på plass for å verne sine informasjonsressurser og beskytte virksomheten mot farene ved cyberangrep.

Fordeler ved ISO 27001

Vern av data og omdømme

ISO 27001-sertifisering viser foretakets interessenter at dere har en systematisk og risikobasert tilnærming til administrasjon av sikkerheten for informasjonsressurser. Ved å implementere effektive kontrollmekanismer for informasjonssikkerhet kan virksomheten kontinuerlig vurdere risikoer og farer som oppstår og iverksette nødvendige tiltak for å takle dem. 

Hold dere et skritt foran

Å oppnå sertifisering i henhold til ISO 27001 krever at dere identifiserer den relevante lovgivningen, f.eks. EUs personvernforordning (GDPR). Det vil ha en positiv virkning på risikostyring og ledelse av foretaket. Det viser kunder og andre interessenter at dere har kontrollmekanismer og prosedyrer på plass for å beskytte data og forhindre datainnbrudd.

Konkurransefordel

ISO 27001-sertifisering med LRQA gir en offentlig og uavhengig bekreftelse på foretakets kvaliteter, skaper en konkurransefordel ved anbudsrunder og posisjonerer foretaket som en pålitelig leverandør.

Trenger du hjelp med ISO 27001?

Hvis dere ønsker å oppnå sertifisering i henhold til ISO 27001, hjelper vi gjerne. I tillegg til å være en ledende global tilbyr for sertifisering av informasjonssikkerhets-administrasjonssystemer kan vi hjelpe foretaket med ISO 27001-implementering med trening og gapanalyse.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Akkreditert sertifisering

Vi var det første sertifiseringsorganet som ble akkreditert av United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Når du velger LRQA vil du samarbeide med en organisasjon som har solid bakgrunn og renommé for å utføre gode evalueringer av foretaket i henhold til ISO 27001.

Akkrediteringen dekker alle slags foretak i alle industrisektorer, så du kan stole på å få ypperste tekniske kompetanse og evalueringsekspertise.

Teknisk ekspertise

Våre assessorer er kvalifiserte proffer med sektorspesifikk erfaring innen informasjonssikkerhet og IT, og velges ut spesielt etter foretakets behov, slik at vi sikrer en effektiv og pålitelig revisjon av systemet deres.

Vi har som oppgave å evaluere at virksomheten drives i samsvar med ISO 27001, men har en åpen tilnærming og ser potensialet i banebrytende ideer. Denne pragmatiske tilnærmingsmåten sikrer positive ringvirkninger på hele virksomheten – både på kort og lang sikt.

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Find out more about this service

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?