Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

RTANL ESG article

Heeft u een transparant ESG-beleid?

De rapportage-eisen van uw ESG-beleid veranderen in hoge snelheid. Het zorgt voor belemmering in het opbouwen van vertrouwen in ESG (milieu-, sociale en goed bestuur). Hoe bereikt u een transparant en betrouwbaar ESG-beleid?

Bewijs is key

ESG-kwesties gaan bij klanten, werknemers en investeerders een steeds grotere rol spelen bij het nemen van beslissingen over de bedrijven waarmee zij in zee gaan. Het toenemende activisme van stakeholders en consumenten plus de nieuwe vormen van regelgeving betekenen dat het niet langer volstaat om alleen ambities of goede bedoelingen te formuleren.

Het is van belang om aan stakeholders te kunnen bewijzen dat uw beleid en initiatieven zich vertalen in zinvolle acties met impact op het hele bedrijfsplan en de supply chains van uw bedrijf. Indien u deze bewijzen kunt tonen wekt dit vertrouwen waardoor op lange termijn stakeholders loyaal blijven, en u zelfs een concurrentievoordeel kunt behalen.

 

Vertrouw is essentieel

De essentie is vertrouwen en om vertrouwen te wekken is een bevestiging van een derde partij (zoals bijvoorbeeld LRQA) nodig. Geloofwaardigheid opbouwen door middel van onafhankelijke assurance kan helpen bij het aantonen van uw inzet voor het openlijk bijhouden van de vooruitgang ten opzichte van uw doelstellingen en waarden.

Normen van instanties als ISO worden al een lange tijd beschouwd als een teken van vertrouwen en integriteit. In de wereld van duurzaamheid worden verificatie- en assurance normen zoals het WBCSD/WRI GHG Protocol, ISO 14064, SASB, SMETA en TCFD algemeen erkend door investeerders en stakeholders. Zij ondersteunen de betrouwbaarheid en transparantie van de gerapporteerde ESG-gegevens.

De uitdaging bij het waarborgen van een bredere ESG-strategie is dat de materiële onderwerpen voor elke sector zo uiteenlopend kunnen zijn, dat er geen wereldwijd erkende normen zijn voor alle vereisten en voor alle sectoren. Er is nog steeds veel internationaal debat over de definitie van het woord 'duurzaam', welke 'milieumaatregelen' moeten worden bijgehouden en wat 'sociale' verantwoordelijkheid precies inhoudt. Dus hoe kunt u uw prestaties evalueren aan de hand van robuuste benchmarks?

 

Zie de ‘S’ niet over het hoofd

De snelste vooruitgang wordt geboekt op het gebied van het traceren van CO2, waarbij de gezamenlijke inspanningen om overeenstemming te bereiken over metingen en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen een belangrijk gespreksonderwerp zijn tijdens de VN-vergaderingen over klimaatverandering. Deze vergaderingen worden aangestuurd door organisaties zoals het CDP – de wereldwijde non-profitorganisatie die het wereldwijde systeem beheert voor de bekendmaking van milieugegevens voor bedrijven, steden, staten en regio's.

Tijdens de COP26 in Schotland werd de International Sustainability Standards Board (ISSB) gelanceerd als een onafhankelijk orgaan uit de particuliere sector. De ISSB ontwikkelt IFRS-standaarden voor informatieverstrekking over duurzaamheid en keurt deze ook goed. Veel waarnemers, zoals Jason Saul, uitvoerend directeur van het Center for Impact Sciences aan de Universiteit van Chicago, erkennen echter dat de aandacht voor ESG-prestaties tot nu toe uitgaat van de resultaten die het gemakkelijkst kunnen worden gemeten en gekwantificeerd zijn door de financiële wereld.

Voor zowel sociale als milieu-impact zijn er veel meer activiteiten en maatregelen nodig die verder gaan, waaronder gezondheid en veiligheid, welzijn en verantwoord inkopen. Dit is niet alleen een kwestie van naleving; veel bedrijven voeren een pro-sociaal beleid dat een positieve invloed heeft op het leven en het milieu. Het zijn deze acties die het meest bijdragen aan de merkbekendheid, het concurrentievoordeel en de bedrijfsgroei. Dergelijke sociale effecten worden echter vaak niet op grote schaal gemeten in ESG-gegevens, waardoor de 'S' over het hoofd wordt gezien.

 

Waarden bepalen

Elk bedrijf bevindt zich in een verschillende fasen van hun reis en er is geen pasklare oplossing die kan worden toegepast. Bij gebrek aan wereldwijde consistentie kunnen bedrijven proberen zekerheid te verkrijgen in samenwerking met een ervaren externe partner.

Er kunnen normen worden ontwikkeld die de bepaalde waarden en de positie van een organisatie op haar weg naar duurzaamheid weerspiegelen. Hierbij wordt de vooruitgang getoetst aan de hand van referentiepunten die in overeenstemming met het beleid zijn vastgesteld. Door dit proces te volgen en onafhankelijk te laten controleren maakt een betere bewaking, begrip en beheer van prestaties mogelijk. Het zorgt ervoor dat inspanningen worden gedaan op de juiste gebieden van de onderneming die het grootste positieve effect zullen hebben.

Normen en onafhankelijke controles zijn niet alleen een waardevol instrument voor externe stakeholders. Ze stellen u in staat om zicht te houden op uw leveranciers en onderaannemers verderop in de supply chain. Het biedt een kans om een bredere positieve impact en leiderschap te bewijzen die verder reiken dan de directe verantwoordelijkheid van een organisatie. Het draagt bij aan sterkere relaties met leveranciers en er kunnen meer flexibele methoden worden ontwikkeld om kwaliteit en controle te bereiken.

 

Toekomstbestendigheid voor regelgeving

Als u een solide ESG-audit kunt invoeren, zult u in een goede positie verkeren om op nieuwe regelgeving te anticiperen, zonder er reactief door te worden beïnvloed. Een goed voorbeeld hiervan is de door de EU voorgestelde richtlijn voor verplichte ‘due diligence’ op het gebied van mensenrechten en milieu in wereldwijde value chains. De voorgestelde richtlijn zou kunnen leiden tot hoge boetes voor bedrijven en directeuren als het niet wordt nageleefd. Er kan een civielrechtelijke aansprakelijkheidsregeling volgen op grond waarvan slachtoffers bedrijven kunnen aanklagen voor schade die het gevolg is van het feit dat het bedrijf niet aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

Het heeft meer waarde voor de reputatie als dergelijke initiatieven, nu ze nog in een vroeg stadium verkeren, snel op te pakken en niet te wachten op de markt. Wanneer regelgevers en concurrenten hun achterstand moeten inlopen, kunt u de investering veiligstellen.

 

Blijf niet achter

Om als eerste een voorsprong te nemen, moeten bedrijven die het grootste rendement uit hun ESG-investeringen willen halen, nu al degelijke meet- en borgingsmethoden invoeren. Het alternatief is om reactief te blijven, gedwongen door regelgevers om later in te grijpen, met het risico op reputatieschade en een inhaalslag om concurrerend te blijven in een wereld die steeds meer op ESG is gericht.

Neem contact met ons op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?