Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Supplier audits

Opstellen suppliers audit programma.

Het uitvoeren van leverancier audits (2nd party audits) is lastig. Wat weet u van de performance van deze audits qua efficiency en effectiviteit?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Opstellen suppliers auditprogramma

LRQA helpt u om de controle te houden. Dat begint bij het eenduidig formuleren van de standaarden/normen waaraan uw leveranciers moeten voldoen. Het toetsingskader en programma worden opgesteld op basis van uw eisen en onderzoek wensen en vormt na goedkeuring van het inkoopmanagement het supplier auditprogramma. 

Uitvoeren suppliers audits

Op basis van uw eisen en budget kunnen wij analyseren of uw leveranciers aan uw klanteisen voldoen, en of uw leveranciersstrategie doeltreffend wordt geïmplementeerd. Wij kunnen u helpen het instrument leverancier-audit effectief in te zetten en toegevoegde waarde leveren om uw inkoopstrategie en -doelstellingen te realiseren. We geven praktisch advies aangaande; planning, uitvoering, monitoring en rapportages.

Neem contact met ons op om meer te weten over supplier audits en het opstellen van een leverancier audit programma bij LRQA.

Uitbesteding uitvoering en coördinatie

Daarnaast kunnen we de coördinatie en uitvoering van uw leverancier audits geheel of gedeeltelijk overnemen. Dit geeft u meer tijd om u te richten op de kernactiviteiten van uw inkooporganisatie. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over randvoorwaarden. Hierbij verliezen wij de efficiency, toegevoegde waarde en uw management verwachtingen niet uit het oog.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?