Észrevételünk szerint Ön elavult böngészőt használ. Ezért bizonyos funkciókhoz nem fog tudni hozzáférni. Böngésző frissítése

Képzések

Általános feltételek LRQA Training

Lemondás

Egy lefoglalt időpont lemondása esetén az alábbi díjakat számítjuk fel a teljes összegre vetítve:

Írásos közlés a tanfolyam kezdete előtt:

Díjak (a tanfolyami díj százalékában)


Legalább 56 rendes naptári nap

Nulla

42–55 rendes naptári nap

 30% 

28–41 rendes naptári nap

50% 

28 rendes naptári nap  

100%

A lemondás akkor lép érvénybe, amikor írásban megkapjuk.Számlázás

Jelen Megállapodás értelmében az Ügyfél a számla kiállításának dátumától számított 30 napon belül köteles a számlázott összeget teljes egészében, a megállapodás szerinti devizában megfizetni. Az összes díjat és a költséget az érvényben lévő jogszabályok szerinti adó terheli. Az ügyfél vállalja, hogy a LRQAt a szolgáltatások nyújtásáért megillető minden díjat megfizet, továbbá a számla kiállításától számított 30 napon belül megfizet egy meg nem nevezett összeget. A LRQA fenntartja a jogot a neki járó összegre felszámítandó éves kamatláb módosítására a Kamatokról szóló törvény 6. paragrafusának megfelelően, vagy az ügyfél bejegyzett székhelye szerinti ország központi bankja vagy azzal egyenrangú intézmény által alkalmazott kamatlábnak megfelelően. A LRQA továbbá fenntartja a jogot az általa nyújtott szolgáltatások felfüggesztésére mindaddig, amíg a neki járó összeget teljes egészében, a késedelmi kamatokkal együtt meg nem fizetik a számára.

Tanfolyami anyag
A tanfolyam tartalmazza a tanfolyami anyagot és a dokumentációt . A tanfolyam résztvevőjeként Ön saját maga használhatja a tanfolyami anyagot és a számítógépén/szerverén tárolhatja azt, de a LRQA engedélye nélkül senki másnak nem adhatja tovább használatra. Ön vállalja, hogy előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem készít másolatot az anyagról, illetve nem távolítja el róla a logót vagy a szerzői jogi nyilatkozatot.


LRQA általi lemondás vagy áthelyezés
A LRQA fenntartja a jogot a meghirdetett tanfolyamok lemondására és a képzés időpontjának módosítására, mely esetben a már megfizetett díjakat visszatéríti. A visszatérítés felett az LRQA nem fizet kártérítést. Amennyiben lemondásra vagy időpont-áthelyezésre kerül sor, Önt kellő időben értesítjük erről. Fenntartjuk továbbá a jogot az előadók személyének, a programok, az időpont és a helyszín módosítására is.

Vis major és kártérítés
Egyik fél sem élhet követeléssel szerződésszegésnek minősíthető hibákért abban az esetben, ha az adott hiba indokolhatóan az illető felen kívül álló okok miatt következett be. A LRQA nem fel semmilyen, az ügyfelet a képzés nyújtásából vagy elmaradásából származó kárért, késedelemért vagy hatásért, amennyiben az háború, polgárháború, forradalom vagy zendülés, kormányzati intézkedés, sztrájk, kizárás, blokád, természeti katasztrófa, betegség, haláleset vagy egyéb olyan hasonló esemény következménye, amely felett a LRQA nem rendelkezik irányítással, illetve amelyet nem láthat előre.

Kereséshez nyomjon entert vagy a nyilat Nyomjon entert a kereséshez

Keresés ikon

Mit keres?