Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

ISO/IEC 27001 (ISMS) certificering til administration af informationssikkerhed

Bliv certificeret og uddannet af eksperterne hos LRQA

 

For alle slags organisationer – uanset størrelse eller sektor – er ISO/IEC 27001 et stærkt fundament for en omfattende informations- og cybersikkerhedsstrategi. Standarden skitserer en best practice-ramme for ISMS for at mindske risici og beskytte forretningskritiske data ved hjælp af identifikation, analyse og handlekraftige kontroller. En akkrediteret ISO 27001-certificering viser, at du har de processer og kontroller, der skal til for at beskytte din organisations oplysninger – og dine kunders oplysninger – mod et stadigt mere komplekst trusselslandskab. Se vores ofte stillede spørgsmål om standarden samt vores produkttilbud.

Vores ISO/IEC 27001-tjenester

Vores certificeringstjenester og kurser kan leveres på arbejdspladsen, eksternt eller som en blandet tilgang – så du får den fleksibilitet og en servicemodel, der passer til dine behov.

ikon for computerskærm

Kurser

Få mere viden om ISO 27001 med en række kurser, der er designet til forskellige erfaringsniveauer – leveret via flere læringsmetoder.

 

image94kd3.png
GAP-analyse

En valgfri tjeneste, hvor en af vores ekspertrevisorer vil hjælpe dig med at identificere kritiske højrisikoområder eller svage områder i dit system før din formelle ISO 27001-revision.

imageao21.png
Akkrediteret certificering

En uafhængig totrinsproces, der giver et klart udtryk for dine evner og hjælper dig med at vinde nye kunder og opbygge tillid hos interessenterne.

intgerated services icon.png
Integrerede revisioner

Hvis du har implementeret flere ledelsessystemer, kan du drage fordel af et integreret revisions- og overvågningsprogram, som er mere effektivt og omkostningseffektivt.

 

Hvorfor samarbejde med os?

local and global.png
Lokal og global ekspertise

Vi er overalt. Med mere end 300 højt kvalificerede revisorer og 250 dedikerede cybersikkerhedsspecialister over hele verden kan vi levere en lokal service med et globalt og ensartet engagement i topkvalitet. Vores medarbejdere er tekniske eksperter med indgående kendskab til informations- og cybersikkerhedsrisici, udfordringer, standarder, regler og rammer.

flexible delivery.png
Fleksibel levering

I de fleste tilfælde kan alle vores kurser og certificeringstjenester i forbindelse med ISO 27001 leveres på arbejdspladsen eller eksternt ved hjælp af sikker teknologi. Hvis du vælger den eksterne metode, får du den samme service og høj kvalitet med flere ekstra fordele, bl.a. fleksibilitet, hurtig levering og adgang til global ekspertise.

history of firsts.png
En historie fyldt med førstepladser

Vi var de første til at modtage UKAS-akkrediteringen for at levere certificeringstjenester for en række standarder over hele verden. Vi er fortsat medvirkende til at udvikle en række specifikke standarder og rammer på tværs af forskellige sektorer.

beyond compliance.png
Mere end overholdelse

Sammen med vores prisvindende It-sikkerhedsfirma Nettitude kan vi hjælpe dig med at holde dig et skridt foran, når det kommer til cybertrusler, med avancerede tjenester, der danner en forsvarslinje og reagerer på alle trusler og sårbarheder.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er ISO 27001?

  ISO 27001 er den internationale standard for administrationssystemer, der definerer kravene til et system til styring af informationssikkerhed (ISMS). Standarden indeholder en ramme for bedste praksis til at identificere, analysere og implementere kontroller til at håndtere og mindske risici – hvilket reducerer sandsynligheden for brud på informationssikkerheden.
  Enhver organisation – uanset størrelse og sektor – kan anvende kravene og kontrollerne inden for ISO 27001 til at implementere et effektivt ISMS, der kan certificeres uafhængigt.

  En akkrediteret ISO 27001-certificering leveret af et anerkendt og uafhængigt certificeringsorgan viser et engagement i informationssikkerheden, og du får et upartisk syn på robustheden og effektiviteten i dit ISMS. Det hjælper med at opfylde kontraktlige forpligtelser og fungerer i mange tilfælde som en handelslicens.

 • Hvad er fordelene ved ISO 27001, og hvorfor er det så vigtigt?

  Beskyt dine data og dit omdømme

  En ISO 27001-certificering viser, at du har etableret en systematisk, risikobaseret tilgang til informationssikkerhed, der fremmer best practices omkring: 

  • Identifikation af risici i forbindelse med informations- og cybersikkerhed
  • Analyse af risici baseret på påvirkning og sandsynlighed
  • Evaluering af risici og prioritering, når de behandles, baseret på faktorer, der relaterer til din virksomhed
  • Valg af muligheder for risikobehandling
  Vis, at du overholder love, bestemmelser og kontraktmæssige krav

  Når du får en ISO 27001-certificering, skal du følge relevant lovgivning, f.eks. den europæiske GDPR eller amerikanske HIPAA. Det har en positiv indvirkning på risikostyring og virksomhedsledelse, hvilket hjælper dig med at påvise overholdelse og opfyldelse af kontraktmæssige krav.

  Konkurrencefordel

  En certificering fra LRQA giver kunder og interessenter tillid til, at sikkerhedsrisici – i forbindelse med IT, mennesker, det fysiske miljø og forretningskontinuitet – håndteres i tilstrækkelig grad for at beskytte deres oplysninger.

  En ISO 27001-certificering giver en klar tilkendegivelse af dine evner og viser, at du arbejder i overensstemmelse med internationalt anerkendte best practices, hvilket hjælper dig med at vinde nye kunder.

 • Hvordan fungerer ISO 27001-revisioner?

  ISO 27001-revisioner følger samme fremgangsmåde som andre Annex SL-baserede ledelsessystemer. Du kan starte med kurser og gap-analyser, men den formelle proces omfatter en revision af ISMS-designet (fase 1) og en revision af dets funktion (fase 2). Resultaterne af disse revisioner gennemgås teknisk af en kvalificeret, uafhængig person i LRQA for at sikre sammenhæng og overensstemmelse med vores forpligtelse til at følge den bedste praksis, som akkreditorerne har defineret.

  Når din ISO 27001-certificering er godkendt, udstedes det, og du starter en treårig cyklus med overvågningsrevisioner, der fører til en fornyelsesrevision, der genetablerer certificeringen de næste tre år. Overvågningen gør det muligt for både LRQA og din organisation at administrere ændringer og sikre, at revisionerne er relevante iht. aktuelle branchebehov.

 • Hvor længe holder ISO 27001-certificeringen?

  Når certificeringen er godkendt, holder den i tre år, forudsat at en effektiv systemvedligeholdelse påvises gennem overvågningsprogrammet.

 • Hvad er omfattet af et typisk omfang og erklæring om anvendelighed i forbindelse med et ISMS?

  En typisk erklæring om omfanget af en ISMS-certificering omfatter aktiviteter i forbindelse med levering af produkter og tjenester. Det behøver ikke at omfatte interne aktiviteter eller ISMS-processer. Formålet er at sikre læseren, at de oplysninger, der gives ved modtagelse af produktet eller tjenesten, er beskyttet.

  Erklæringen om anvendelighed henviser til listen over valgte kontroller. Den indeholder ikke nærmere oplysninger om disse kontroller, men en sporbar henvisning til en kontrolerklæring, der blev anvendt som grundlag for den seneste ISO 27001-revision. Nogle gange har organisationer en offentlig udgave, der kan deles, og som blot indeholder en liste over de kontroller, der er valgt i ISO 27001-bilaget, men dette er ikke et obligatorisk krav.

 • Hvor meget koster det at få en ISO 27001-certificering?

  Omkostningerne er baseret på antallet af revisionsdage, som igen er baseret på antallet af medarbejdere, der arbejder med ISMS. Antallet af revisionsdage er offentliggjort i vurderingsstandarden ISO 27006 og er tilgængeligt for alle. Et samarbejde med et akkrediteret certificeringsorgan som LRQA sikrer, at du får en foreslået revisionsperiode baseret på best practices i branchen, og som kan sammenlignes med alle andre akkrediterede certificeringsorganer.

  Som eksempel kan en organisation med 100 årsværk forvente en indledende revisionsperiode (fase 1 + fase 2) på mellem 8 og 12 dage afhængigt af den sektor, de arbejder i, hvor komplekst deres arbejdsmiljø er, om de er involveret i udvikling af software eller om de har brug for at bygge sikkerhed ind i produktet. Det efterfølgende overvågningsprogram vil være 3-4 dage om året, og en fornyelsen vil tage 6-8 dage.

 • har allerede ISO 9001. Kan jeg integrere den med ISO 27001?

  Ja – eftersom både ISO 9001 og ISO 27001 er baseret på den generiske best practice-model for ledelsessystemer – Annex SL – kan kernestyringsprocesserne optimeres til at opfylde kravene for begge standarder. Faktisk forbedrer designet af et system til at håndtere begge dele effektiviteten af den organisatoriske styring. For eksempel kræver et forretningsmål som vækst ofte udvikling af nye produkter, hvor sikkerhed typisk betragtes som en kvalitetsstandard i overensstemmelse med markedets forventninger. Integration kan også minimere duplikering, hvilket kan føre til en reduktion af revisionstiden, hvilket igen er en omkostningseffektiv mulighed.

 • Hvad er en typisk ISO 27001-certificeringsproces?

  Den vej, som din organisation skal følge for at opnå en ISO 27001-certificering, afhænger bl.a. ofte af virksomhedens modenhed i forhold til informationssikkerhed og den bredere risikostyring. De fleste virksomheder, der er nye inden for ISO 27001, har en tendens til at følge den proces, der er beskrevet nedenfor. 

  1. Sæt fart på din implementering af ISO 27001: Vores udvalg af ISO 27001-kurser hjælper dig med at opbygge din viden om standarden og dens krav, så du får indsigt og færdigheder til at optimere dit ledelsessystem.
  2. Vurder din parathed: Vores valgfri før-evalueringstjenester kan udføres i form af en gap-analyse eller foreløbig vurdering. En af vores ekspertrevisorer vil vurdere paratheden af dit system og angive, hvilke områder der kan kræve yderligere opmærksomhed, før du går videre med din formelle ISO 27001-revision.

  3. Fase 1 revision – gennemgang af dokumenter og planlægning: Din revisor vil gennemgå systemets design og dokumentation for at afgøre, om det opfylder kravene i standarden og det foreslåede revisionsomfang. Det efterfølges af et interview med vigtige teammedlemmer. I de fleste tilfælde udføres fase 1 af revisionen eksternt.
  4. Fase 2 revision – evaluering af din implementering: I fase 2 vil din revisor evaluere implementeringen og effektiviteten af dit ISMS i overensstemmelse med kravene i ISO 27001. Hvis der ikke er større afvigelser, anbefales det at godkende, og du får din certificering. Fase 2 af revisionen kan udføres eksternt eller på arbejdspladsen.
  5. Markedsfør din ISO 27001-certificering: Din certificering viser et engagement i internationalt anerkendte best practices og løbende forbedringer, der hjælper dig med at vinde nye forretninger og opfylde kundernes krav.
  6. Årlig overvågningsrevision – så du holder dig på sporet: Din ISO 27001-certificering kører i tre år ad gangen. Vi foretager årligt kontrolbesøg for at sikre, at dit ledelsessystem forbliver effektivt, vedligeholdes og leverer løbende forbedringer.
  7. Fornyelse af certifikat: Tre måneder før dit certifikat udløber, vil vi igen kontrollere din organisations aktiviteter for at sikre, at de er i overensstemmelse med kravene i ISO 27001.
 • Hvad er ISO 27002:2022, og hvad er dens virkning?

  Udgivelsen af ISO 27002:2022 indeholder en opdatering til listen over kontroller i ISO 27001, som går tilbage til 2013. De reviderede kontroller afspejler udviklingen i forbindelse med både trusler og best practices, og det udvidede anvendelsesområde for ISO 27002 er med til at sikre, at risikostyringsforanstaltningerne er vidtrækkende og effektive. Organisationer kan bruge den omfattende liste over kontroller til at håndtere de risici, de har identificeret, eller opdage potentielle huller. Det hjælper dem med at forblive et skridt foran det komplekse trusselslandskab, der konstant ændrer sig, som virksomheder står over for i dag.

 • Er en ny version af ISO 27001 under udvikling?

  En ny version af ISO 27001 forventes offentliggjort i slutningen af oktober 2022. Den vil indeholde de nye kontroller, der er beskrevet i ISO 27002:2022, og som kræver, at organisationerne genvurderer deres risikovurdering og afgør, om nye risikobehandlinger skal gennemføres.

Er du allerede certificeret i henhold til ISO 27001 og vil du gerne overføre certificeringen?

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?