Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Finansielle og professionelle tjenesteydelser

Oversætter teknologi og gennemsigtighed til tillid.

Open Banking, Blockchain og cybersikkerhed bidrager alle til et hidtil uset niveau af både risici og muligheder inden for finansielle tjenesteydelser.

Kom i kontakt

Reducer din eksponering mod informationssikkerhedstrusler

Cybersikkerhed er den største risiko, som den finansielle sektor står overfor, og cyberkriminalitet er fortsat en af de mest almindelige økonomiske forbrydelser, der påvirker finansielle organisationer og deres kunder. Det betyder, at dine systemer er under konstant og vedvarende angreb. For at imødegå denne trussel bliver compliance i den i forvejen stærkt regulerede sektor for finansielle tjenesteydelser stadig mere kompleks og indebærer yderligere foranstaltninger til beskyttelse af kundedata og forretningskritiske applikationer fra omkostningstunge overtrædelser.

Hos LRQA forstår vi din branche og de teknologier, der repræsenterer både muligheder og trusler, hvilket sikrer, at vores tjenesteydelser giver din organisation en konkurrencemæssig fordel.

Vil du gerne vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Sådan kan vi hjælpe

Vi gør brug af vores ekspertløsninger og uafhængighed til at sikre integritet, troværdighed og succes i alle aspekter af din virksomhed. Det hjælper din organisation med at maksimere produktiviteten, reducere driftsomkostningerne, mindske risici og dokumentere overholdelse af offentlige regulativer, industrikodekser og standarder, hvoraf vi har hjulpet med at udvikle en del af dem.

Kom i kontakt

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?