Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Оценка на съответствието по AWS на заводите на Кока Кола Хеленик в България.

Важно съобщение.

LRQA като Акредитиран орган за оценяване на съответствието (CAB) от Алианса за стандартите за управление на водата (AWS) планира да извърши дистанционна оценка на съответствието в производствения завод на Coca-Cola HBC България AD , Банкя и в Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA-Костинброд. За Завод Банкя: ул. Стефан Стамболов 162, 1320 Банкя & за Костинброд: ул. Охрид 1, 2230 Костинброд, на 14-17 / 09/2020.

Определеният одитор е г-жа Артемида Пападопулу (artemis.papadopoulou@lr.org ) тел.: +30 211 990 7849, акредитиран водещ одитор на AWS. Заинтересованите страни се приканват да представят писмени становища на одитора.

Стандартът AWS има за цел да ангажира обектите, които използват вода, да разберат и да се справят с предизвикателствата, свързани с водоснабдяването, както и с рисковете и възможностите. Той изисква от обектите, които използват вода, да се справят с тези предизвикателства по начин, който постепенно ги придвижва към най-добрите практики по отношение на пет резултата:

Моля, обърнете внимание, че устните и писмени изявления, направени във връзка с работата на клиента, трябва да бъдат подкрепени от обективни доказателства, когато това е възможно.

Заинтересованите страни, които желаят да представят писмени коментари до одиторския екип, се приканват да се свържат директно с водещия одитор, като използват информацията за контакт, предоставена по-горе.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?