Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Екологични индикатори

Предприемаме действия за по-зелено бъдеще.

Правилното измерване, управление и предоставяне на информация за работата ви с оглед на околната среда е важна стъпка към подобрени процеси, намалени разходи и съответствие с нормативните изисквания.

Научете повече за тази услуга

Независимо дали става въпрос за отчети относно потребление на енергия и вода, измерване на намаляване на количеството отпадъци, или управление на жизнения цикъл на продуктите ви, услугите ни за сертификация подкрепят работата ви, насочена към съответната цел за околната среда. С наша помощ ще поемете контрол върху стратегията си– добавяме достоверност към осигуряванията ви и ви помагаме да демонстрирате съответствие с международните стандарти, регламенти и ангажименти.

Нашите услуги за съответствие с околната среда

Обединявайки богата експертиза по отношение на околната среди и надеждна методология, LRQA може да провери всички данни и информация, които организацията ви проследява или публикува. Също така сертифицираме системите и процесите си в съответствие с глобалните стандарти, което ви дава увереност, че внедряваме най-добрите практики, а те увеличават максимално всяка възможност за по-добро представяне.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?