Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 28000 Услуги по сертифициране

Направете вашата верига за доставки сигурна

Сертификацията по ISO 28000 помага на транспортните и логистични фирми да гарантират и демонстрират на своите клиенти чрез въвеждане на контроли, че тяхната верига за доставки е сигурна.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA е пазарен лидер в сертифицирането на системи за управление за сигурност на веригата за доставки и предоставяме набор от услуги, които могат да ви помогнат при внедряването и сертифицитането по ISO 28000.

Анализ на пропуските

 За да помогнем на вашата организация да се подготви за сертификация, нашата услуга за Анализ на пропуските (Гап анализ) идентифицира критичните, високо рискови или слаби места във вашата система за управление на веригата за доставки. След приключване на оценката ще ви бъде предоставен доклад с констатации и препоръки за подобрение, които ще ви помогнат да съставите реалистичен план за постигане на  сертификация по ISO 28000.

Сертифициране и оценяване

LRQA има повече от 30 години опит в оценяване и индустриални знания, придобити чрез извършване на одити по сигурност спрямо изискванията на Международния кодекс за плавателни средства и пристанищни съоръжения. Поради тази причина ние сме убедени, че  нашите експерти в тази индустрия ща проучат всеки проблем най-подробно. 

Сертификацията по ISO 28000 е двуетапен процес, който се състои от оценка на системата и първоначален одит, продължителността на които зависи от размера и сложността на вашата организация. 

Услуги по осигуряване

Не завършвайте вашето пътуване в сертификацията с ISO 28000. Ние в LRQA, извършваме също така сертификация на системи за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност, управление на енергията, непрекъсваемост на бизнеса, кибер сигурност и още по много индустриални стандарти. 

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?