Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

IRIS сертификация за железопътната индустрия

Бърз път към успеха

Сертифицирането по Международния стандарт за железопътна индустрия (IRIS) позволи на железопътния бранш да разработи и приложи глобална система за управление, която да бъде последователна в използвания език и терминология, насоки за оценяване и взаимно признаване на одитите. Това създава висока степен на прозрачност в цялата верига на доставки за железопътната индустрия.

Научете повече за тази услуга

Какво представлява IRIS?

Сертификацията от LRQA по IRIS Certification ™, изм. 03, предоставя преимущества за организациите в цялата верига на предлагане на железопътната индустрия в световен мащаб, демонстрирайки съответствие със специфичните за отрасъла правила.

UNIFE, собствениците на схемата за сертифициране IRIS, са обединили правилата от стандарта за управление на качеството за железопътната индустрия ISO 22163:2017 с техните собствени правила IRIS Certification™.

Това вдъхва на организациите увереност, че отговарят на строгите критерии, заложени в ISO 9001 и са фактор в специфичните елементи на железопътния отрасъл, съдържащи се в ISO/TS 22163 и широко възприетата методология за оценка на сертифицирането по IRIS.

Предимства на IRIS

Лиценз за дейност

Сертифицирането по IRIS и ISO/TS 22163 доказва, че предоставяните от Вас продукти и услуги отговарят на високите изисквания и стандарти на железопътния сектор.

Лесно интегриране

IRIS съдържа общи елементи с ISO 9001:2015, така че е лесно да бъде интегриран към използваните в момента стандарти.

Най-добри практики

Световнопризнатите сертификати IRIS и ISO/TS 22163 Ви предоставят достъп до най-добрите практики от железопътната индустрия.

Конкурентно предимство

Освен че повишава производителността и ефективността, IRIS дава възможност за търговски отношения с всички основни производители в железопътния отрасъл.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на IRIS?

LRQA предоставя услугите анализ на пропуските по IRIS и оценяване и сертифициране по IRIS , за да подкрепя организациите, които работят в железопътната индустрия.

Защо да изберете нас?

Експертен технически опит

Нашите специалисти са железопътни инженери, бивши служители и експерти в отрасъла, които са получили удостоверение от железопътната индустрия, регистрирани са чрез UNIFE и отговарят на Вашите бизнес нужди. Това дава възможност за ефективно и изчерпателно одитиране на Вашите системи за управление. Ние успяваме не просто да осъзнаем потенциала на най-съвременните идеи, а и да го приложим по прагматичен начин, гарантирайки въздействие на момента и в дългосрочен план.

Опит

LRQA заема водещи позиции в развитието на стандартите и е пазарен лидер в областта на сертифицирането и обучението от повече от 30 години.

Доказан професионален опит

Работим с клиенти с висок профил в железопътния и други свързани отрасли и сме един от първите в световен мащаб, получили акредитация за сертифициране по IRIS.

 

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?