Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

FSSC 22000 Обучение

LRQA осигурява вътрешно обучение за лица, които са отговорни за прилагането на процесите за безопасност на храните в рамките на организации за производство на храни и опаковки. Тези курсове ви помагат да разберете терминологията, дефинициите и стандартните изисквания, които ще ви позволят да внедрите FSSC 22000.

FSSC 22000 Обучение

Показване на 2 от 2 резултата
Най-подходящите

Вътрешен одитор FSSC 22000 v 5.1 на базата на ISO 22000:2018

Цени от

Вид на курса

  • Публичен
  • На място

Този курс Ви е необходим, ако искате да разработите ефикасна СУБХ, основана на FSSC 22000 Food и/или да се квалифицирате за вътрешен одитор по FSSC 22000.


Вид на курса

  • Публичен
  • На място

Вътрешен одитор по FSSC 22000 Packaging v5.1

Цени от

Вид на курса

  • Публичен
  • На място

Този курс Ви е необходим, ако искате да разработите ефикасна СУБХ съгласно FSSC 22000 Packaging и/или да се квалифицирате за вътрешен одитор по FSSC 22000 Packaging.


Вид на курса

  • Публичен
  • На място

Вътрешен одитор по FSSC 22000 Packaging v5.1

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?