Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

AS9100 Certification Services

Gi forretningsforholdene vinger.

Med AS9100-sertifisering opplever kundene at samarbeidsforholdet med leverandørene forbedres slik at utgifter kan reduseres, og de kan tas opp i OASIS-systemet (Online Aerospace Supplier Information System).

Gapanalyse

LRs gapanalysetjeneste evaluerer ditt eksisterende kvalitetsstyringssystem opp mot forhåndsdefinerte AS9100-krav for å identifisere eventuelle risikoer, kritiske punkter eller sårbare områder i administrasjonssystemet.

Dere mottar så en rapport som skisserer opp anbefalinger til forbedringer i tråd med AS9100-prosesser og -krav, slik at dere kan planlegge de neste trinnene frem mot sertifiseringen.

Sertifisering og vurdering

Vurderingene utføres i henhold til AS9104-001, det globale IAQG-sertifiseringssystemet for luftfartsprodukter og -tjenester. Varigheten på vurderingsperioden er avhengig av sertifiseringsstrukturen, antall ansatte og kompleksiteten i administrasjonssystemet.

LRs utdannede og kvalifiserte assessorer er godkjent av luftfartsindustrien og registrert i IAQG OASIS-databasen. De anvender vurderingsmetoder som er definert i AS9101F og produserer rapporter som inngår i IAQG OASIS-databasen.

Denne nettressursen inneholder en liste over organisasjoner som er sertifisert og registrert iht. IAQG-bestemmelsene, noe som viser at de overholder kravene til kvalitetssikringssystemer innen luftfart, i AS9100-serien.

Assurance-tjenester

LRQA tilbyr akkreditering, validering og verifiseringstjenester i tråd med verdens ledende standarder innen helse og sikkerhet, miljøvern, bærekraft, energistyring, forretningskontinuitet, IT-sikkerhet og mye mer.

Upartiskhet

Vi sikrer vår nøytralitet og uavhengighet ved å arbeide proaktivt i forhold eventuelle interessekonflikter som kan oppstå i alle deler av LRs forretningsdrift. Det omfatter også eventuelle interessekonflikter mellom rådgivning og tredjeparts sertifisering. Klikk her for mer informasjon

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?