Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Trainingen

Algemene voorwaarden LRQA Trainingen

Inbegrepen bij onze cursussen

Bij al onze open inschrijvingen zijn, tenzij expliciet anders vermeld, inbegrepen:
cursusmateriaal, kosten voor cursusaccommodatie, eten en drinken gedurende de
cursusdag en het certificaat of bewijs van deelname.

Niet inbegrepen bij onze cursussen

Kosten voor overnachtingen, diner, gebruik van consumpties buiten de cursus om en
eventueel te betalen parkeergeld op onze cursuslocaties.

Meerdere deelnemers
Indien u voornemens bent meerdere cursisten hetzelfde trainingstraject te laten doorlopen is het raadzaam voorafgaand aan de inschrijving contact met ons op te nemen. Afhankelijk van uw wensen en het aantal deelnemers kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting op de cursusprijs of dat een in-huis training beter aansluit bij uw opleidingsbehoeften.

Aansprakelijkheid en Zorgvuldigheid
Zowel onze website als ons cursusmateriaal wordt met grote zorg samengesteld en zorgvuldig gecontroleerd. Voor onvolkomenheden of tussentijdse aanpassingen accepteren wij geen aansprakelijkheid.

Prijzen open inschrijvingen en incompany trainingen

De prijzen voor de open inschrijvingen staan vermeld bij de betreffende cursus. In een
aantal gevallen geldt dat de prijs op aanvraag wordt afgegeven. Al onze prijzen zijn
exclusief BTW. LRQA België (LRQA België) behoudt zich het recht voor om haar cursusprijzen voor open inschrijvingen per 1 januari van elk jaar te verhogen. Mocht dit van toepassing zijn op een cursus waarvoor u zich inschrijft, dan zullen wij u hierover direct informeren.

Incompany trainingen: de prijzen zijn inclusief lesgeld en pauzes. De kosten voor een eventuele lunch kunnen wij u aanbieden in de offerte.

Auteursrechten
Het auteursrecht op de door LRQA België uitgegeven brochures &
cursusmateriaal berust bij LRQA België, tenzij een andere
auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van LRQA België zullen door de
opdrachtgever / cursusdeelnemers geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig
materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Gevoelige bedrijfsinformatie die in het kader van in-huis trainingen onderdeel zijn van
trainingscases en voorbeelden zal door LRQA België niet worden
gebruikt in andere trainingen.

Facturerings- en betalingsvoorwaarden
Facturering vindt normaal gesproken achteraf plaats. 
Alle betalingen dienen in euro's te worden voldaan en binnen 30 dagen na factuurdatum naar LRQA België worden overgemaakt. Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald kan leiden tot boetes, afhankelijk van de geldende bankkoers. Indien nodig komen alle kosten voor de invordering van de verschuldigde bedragen voor rekening van de klant.

Annuleringsvoorwaarden
Elke annulering of wijziging dient u schriftelijk of per e-mail aan LRQA België te melden.

LRQA België behoudt zich het recht voor om elke nieuwe registratie te weigeren in geval van verzuim. LRQA België behoudt zich het recht voor om de training te annuleren of uit te stellen tot twee weken voor de geplande datum. Mocht dit gebeuren dan informeert LRQA België de klant hierover met een voorstel voor een nieuwe datum.

In geval van late annulering door de klant, worden compenserende vergoedingen gefactureerd: 50% van het totale bedrag voorzien voor uitstel of annulering die plaatsvindt tussen 15 dagen en een maand vóór de trainingsdatum, 100% van het totale voorziene bedrag bij annulering in minder dan 15 dagen vóór de trainingsdatum.

In geval van verzuim of het verlaten van de training, factureert LRQA België het totale bedrag van de training rechtstreeks aan de klant.

Vervanging deelnemers bij trainingen
U kunt een deelnemersnaam op elk moment gratis wijzigen. Meld eventuele wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons.

 

Neem contact op over deze training