Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Duurzaamheidsdiensten

Met z'n allen werken aan een duurzame toekomst.

Onze diensten op het gebied van klimaatverandering & duurzaamheid

Neem contact met mij op

Ons dienstenaanbod omvat certificeringvalidatie, verificatie en training in alle facetten van duurzaamheid, en ethisch verantwoorde bevoorrading door leveranciers. Wij zorgen dat uw managementsystemen de risico's van klimaatverandering en duurzaamheid signaleren en managen. Verder wijzen wij u op mogelijke kansen en helpen we meteen ook bij het benutten ervan.

 

Certificering

Verificatie

ISO 14001 Milieu Management ISO 14064 Validatie & Verificatie
ISO 50001 Energie Management ISO 14067 CO2-footprint van producten
ISO 45001 Gezond en Veilig Werken Corporate Report Assurance
Responsible Plastic Management (RPM) CDP-verificatie
VCA  
Safety Culture Ladder/ Veiligheidsladder  
Responsible Steel  
End of Waste Richtlijn  

 

Certificering

ISO 14001

ISO 14001 Milieu Managementsysteem

ISO 14001 doet een beroep op organisaties om hun milieu-effecten proactief te managen door vervuiling te voorkomen, wetgeving na te leven en voortdurend te streven naar verbetering.

Met Milieu Managementsysteem certificering volgens de ISO 14001 norm laten organisaties zien, dat zij zich inzetten voor duurzaam ondernemen. De norm weerspiegelt de veranderende behoeften van de maatschappij waarin duurzaamheid en een kleine carbon footprint steeds belangrijker worden.

Aan de hand van de geaccrediteerde ISO 14001 certificering van LRQA weten stakeholders dat uw EMS goed is geïmplementeerd, overeenkomstig de eisen van de norm. ISO 14001 is toepasbaar in elke organisatie en in elke branche.

Meer weten over ISO 14001? 

ISO 50001

ISO 50001 Energie Management

ISO 50001 is een internationale standaard die, door het bevorderen van energiegebruik, bijdraagt aan verbruiksvermindering, minimalisering van uw CO2 footprint en kostenreductie.

De nieuwe ISO 50001 versie verplicht organisaties om over hun eigen energiebehoeften heen te kijken en na te gaan welke externe eisen en risico's er zijn. Risico's en kansen moeten worden beschouwd als onderdeel van de beleidsvorming op hoog strategisch niveau: zo kunnen de beginselen van energiemanagement worden geïntegreerd in de structuur van de organisatie.

De ISO 50001 procedures zijn uitsluitend gericht op de toepassing van energie met tal van aanvullende eisen die niet onder ISO 14001 vallen.

Meer weten over ISO 500001

ISO 45001

ISO 45001 Gezond en Veilig Werken

Door werkomgevingen veiliger te maken en personeel gezonder, helpt ISO 45001 bij het verminderen van risico's en het verbeteren van bedrijfsprestaties. ISO 45001 certificering kan u helpen dit te bereiken door werkplekgerelateerde risico's te verminderen en een solide kader te bieden voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers - ongeacht de grootte van uw organisatie, sector of geografische locatie.

ISO 45001 helpt uw organisatie risicoprofielen te begrijpen via een systematisch proces om uw personeelsbestand gezond en veilig te houden, waardoor het ziekteverzuim en het personeelsverloop worden verminderd, wat leidt tot een hogere productiviteit.

Meer weten over ISO 450001? 

Responsible Plastic Management (RPM)

Responsible Plastic Management (RPM)

De Responsible Plastic Management (RPM) Standard, die in 2019 werd gelanceerd, is een wereldwijd programma voor het beheer van plastic afval. De RPM standaard is een trustmark en een online directory voor organisaties die zich inzetten om dit probleem aan te pakken.

De standaard is ontworpen om u te helpen bij het meten en beheren van verantwoord plasticgebruik, waarbij actie wordt ondernomen om plastic te verminderen, te hergebruiken en te recyclen waar mogelijk.

Meer weten over RPM

VCA

VCA

De VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is de internationaal erkende checklist voor aannemers op het gebied van ARBO-regelgeving, veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers in de aannemerij stellen als eis dat hun leveranciers VCA gecertificeerd zijn. Als aannemer is een VCA-certificering niet alleen vanuit kwalitatief oogpunt, maar ook vanuit commercieel oogpunt erg interessant.

Meer weten over VCA

Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, kosten en tijdsverlies tot gevolg. De veiligheidsladder heeft vijf treden die aansluiten bij de verschillende ontwikkelfasen van uw organisatie. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe beter de score op de ladder. Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw.

Meer weten over de Veiligheidsladder

ResponsibleSteel

ResponsibleSteel

Staalbedrijven kunnen met de ResponsibleSteel-certificering aantonen dat zij zich inzetten voor internationale duurzaamheidsdoelstellingen door middel van verantwoorde grondstoffen en productie tot aan de eindgebruiker.

Het ResponsibleSteel-auditproces stelt staalproducenten en staalverwerkende bedrijven in staat om op hun staalproductielocaties aan te tonen dat hun productieprocessen voldoen aan de strenge ResponsibleSteel norm. 

Meer weten over ResponsibleSteel

End of Waste Richtlijn

End of Waste richtlijn

Op Europees vlak bestaan er momenteel 3 richtlijnen die de eisen omschrijven waaraan bepaalde afvalstromen moeten voldoen opdat het gerecycleerde materiaal weer in de supply chain kan gebracht worden als “nieuwe grondstof”. De basis is Directive 2008/98:

  • RL 333/2011 voor metaalschroot (ijzer, staal en aluminium)
  • RL 715/2013 voor koperschroot
  • RL 1179/2012 voor glas

De End of Waste richtlijn legt uit wanneer afval ophoudt afval te zijn en een secundaire grondstof wordt, en hoe onderscheid te maken tussen afval en bijproducten. Onze toetsingsaanpak volgens het “Business Assurance” concept zal u ondersteunen bij deze trends en onze aanpak zal daarom sterker focussen op de resultaten en verbeteringen in uw organisatie dan op inspectie en controle.

Meer weten over End of Waste

Verificatie

Corporate Report Assurance

Corporate Report Assurance

Met Corporate Report Assurance kan uw organisatie de impact van duurzaamheidsinitiatieven aantonen en garanderen dat de data en informatie nauwkeurig en geloofwaardig is, door een extrerne partij uw brongegevens te laten verifiëren op juisheid en volledigheid. 

LRQA kan het verificatieproces nauwkeurig afstemmen op uw organisatorische eisen en uw rapporten toetsen aan relevante criteria en internationale normen.

Meer weten over de Corporate Report Assurance

ISO 14064 Verificatie

ISO 14064 

ISO 14064 verificatie bevestigd of uw of uw opgegeven broeikasgas-uitstoot juist is, volgens een overeengekomen aantal criteria van de ISO-norm. Wij toetsen daarbij of uw data compleet en juist is. En dat u ook over een passend managementsysteem beschikt om waarheidsgetrouwe, eerlijke en betrouwbare data te produceren betreffende klimaatverandering.

Meer weten over de ISO 14064

CDP Verificatie

CDP Verificatie

Voor elke organisatie vormt het bekendmaken van nauwkeurige emissie- en duurzaamheidsgegevens een belangrijke stap in het scheppen van vertrouwen bij investeerders en stakeholders, het naleven van de wetgeving en het verbeteren van het CO2-beheer.

Het CDP, Carbon Disclosure Project, is een onafhankelijke non-profitorganisatie die een wereldwijd transparant systeem beheert, waarmee bedrijven hun milieueffecten kunnen monitoren, meten en beheren.

LRQA is een erkende verificatiepartner van CDP en een onafhankelijke verificatie van LRQA waarborgt de nauwkeurigheid, geloofwaardigheid en volledigheid van de informatie en gegevens die een onderneming bekendmaakt.

Meer weten over de CDP-verificatie

Neem contact met mij op