Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

PED NoBo0343 - Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren

Vind hier diverse aanvraagformulieren die voorheen op stoomwezen.nl te vinden waren zoals  PED Equipment & Assembly, TPED, nieuwbouw/reparatie/wijziging/intredekeur (NON PED), WBDA Druksysteem+KVI, ISO 3834. 

Nieuwbouw:

Aanvraagformulier PED apparatuur (Engels) 201607- Voor het aanvragen van een keuring van alle nieuw te bouwen drukapparatuur die binnen de Europese Gemeenschap gebruikt zullen worden.

Aanvraagformulier PED assembly (Engels) 201607 - Voor het aanvragen van een keuring van samenbouw van drukapparatuur die binnen de Europese Gemeenschap gebruikt zullen worden.

Template line list-equipment  - tbv Samenstel aanvragen. Voor het aanvragen van een keuring voor een samenbouw met daarin nieuw drukapparatuur zoals toestellen of leidingen (voor gebruik binnen de EER).

Resultaten Risico Analyse (PED) - Dit formulier is vereist bij PED aanvragen. Hierin worden conform bijlage I van de PED de risico’s van drukapparatuur weergegeven. De fabrikant dient in dit formulier aan te geven hoe de onderkende risico’s worden opgelost.

 

Gebruiksfase - In service:

Aanvraagformulier ingrijpende wijziging bestaand drukapparaat en/of wijziging in installatieverband + Keuring voor Ingebruikneming (KvI). Dit formulier is bedoeld voor het geval u, als gebruiker, een zgn. ingrijpende wijziging van een drukapparaat dat bij u in gebruik is wilt doorvoeren. Dit formulier is ook bedoeld voor een uitbreiding met nieuwe drukapparaten, vervangingen, en/of wijzigingen en vervangingen van beveiligingen. Met ingrijpende wijziging wordt bedoeld een;

  • Verhoging van de ontwerpdruk, of
  • Verhoging van de max. ontwerptemperatuur, of
  • Verlaging van de min. ontwerptemperatuur, of
  • Vergroting van de inhoud, of leiding diameter, of
  • Evt. bij verandering van de stofgroep.

Het formulier is ook bedoeld voor het geval u als gebruiker uw installatie wilt wijzigen, dus wanneer;

  • De installatie wordt uitgebreid met nieuwe drukapparaten, of
  • Er een drukapparaat wordt vervangen, of
  • De beveiliging van de installatie wordt aangepast of vervangen.

In het eerste geval beoordelen wij de wijziging van het drukapparaat en stellen wij een inspectieprogramma op van punten waarbij u ons dient te betrekken. Dit programma is zodanig dat overeenkomst met de PED duidelijk wordt. Dit is nodig omdat een nieuwe CE-markering van toepassing is. Wanneer alle inspecties m.b.t de wijziging met gunstig resultaat zijn afgerond, krijgt het drukapparaat nog een Keuring voor Ingebruikneming. Indien dat is afgerond krijgt u een Verklaring van Ingebruikneming en kunt u het toestel weer in gebruik nemen.
In het tweede geval beoordelen wij de wijziging van de installatie. U krijgt van ons, afhankelijk van de omvang van de wijziging, een document met daarin de conclusie van de beoordeling met eventuele inspectie punten die door ons moeten worden geverifieerd.
Indien alle inspecties m.b.t. de installatie met gunstig gevolg zijn afgerond krijgt u een (nieuwe) Verklaring van Ingebruikneming van de aangewezen drukapparaten.

Aanvraagformulier KVI - Aanvraagformulier voor keuring voor ingebruikneming volgens Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 bij de volgende situaties: het opstellen van nieuwe enkelvoudige drukapparatuur, tijdelijke opstelling huurketel, verplaatsing van een drukapparaat met keurplicht, drukapparaat met een verklaring van intredekeur (WBDA art 23), niet-ingrijpende wijziging van een bestaande installatie, CE gemarkeerd samenstel (EC-Declaration of Conformity). 

 

Overige:

Aanvraagformulier nieuwbouw/reparatie/wijziging/intredekeur (non PED) - Aanvraagformulier voor het aanvragen van een keuring van alle nieuw te bouwen drukapparatuur die buiten de PED normen vallen (keuring door onafhankelijke partij - third party), het aanvragen van onder keur brengen van drukapparatuur welke voor 29 mei 2002 vervaardigd is in een van de lidstaten, met uitzondering van Nederland) en wijzigingen/reparaties van drukapparatuur.

Aanvraagformulier EAC Pressure Equipment CU TR032 - Aanvraagformulier voor het aanvragen van CU TR032 certificering via LRQA.  

Aanvraag formulier Pressure Equipment Directive 2014/68/EU en LRQA Verification Ltd for UK Pressure Equipment Safety Regulation samengevoegd in een aanvraag formulier. 

Aanvraagformulier ISO 3834 - Het doel van deze procedure is de eisen en processen vast te stellen die moeten worden gevolgd bij het leveren van de certificatieregeling aan fabrikanten tegen ISO 3834 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen.

Bel LRQA Nederland: