Skip content

Klik hier.

 

Additive manufacturing van polymeerproducten is reeds goed ingeburgerd in sectoren zoals de geneeskunde en in vele niet-veiligheidskritische toepassingen.

Deze richtsnoeren zijn bedoeld om fabrikanten te ondersteunen en een bredere toepassing van additive manufacturing (AM)-technologieën aan te moedigen, met inachtneming van de eisen en aanbevelingen van internationale AM-normen. Het doel van dit document is om doelgerichte richtlijnen te geven voor de certificering van polymere onderdelen die geproduceerd zijn met een AM-proces.

De leidraad is bedoeld voor organisaties die:

  • geïnteresseerd zijn in het invoeren van AM en willen begrijpen hoe de kwalificatie- en certificatie-eisen zich verhouden tot conventionele fabricageprocessen
  • reeds AM gebruiken en hun processen willen kwalificeren of hun materialen en/of onderdelen willen certificeren
  • elementen van hun fabricage uitbesteden, of van plan zijn uit te besteden, aan een AM-leverancier en inzicht willen hebben in de eisen voor certificering.