We’ve detected that you are using an outdated browser. This will prevent you from accessing certain features. Update browser

LRQA nodigt u uit voor de LRQA Inspiratiedag:

Asset Performance & Process Safety Management

Key details

24 Jan 2019

 • Location Utrecht, Netherlands
 • Venue BCN Utrecht, Daltonlaan 100, 3584 BJ te Utrecht
 • Waneer? 24 januari, 21 februari of op 28 maart 2019
 • Voor wie? Asset owners, Asset-, Plant-, Operational- en Maintenance managers
 • Hoe laat? Start om 9:00 uur, afsluiting om 16:30 uur met een borrel en een hapje
 • Kosten? € 295,00 p.p.

About the event

Onlangs bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat de procesveiligheid op een chemische cluster in NL tekortschoot. 'Inspectie en onderhoud waren niet altijd op orde, werkinstructies werden niet nageleefd en mogelijke risico's werden niet geïdentificeerd'. Een goed veiligheidsbeleid bleek niet eenvoudig daar vele plants zijn verouderd.

Hoe handhaaft u 'process safety' op uw plants in tijden van verandering?

Wat wordt er eigenlijk verstaan onder Process Safety Management (PSM), heeft u uw risico's en kritische veiligheidstaken goed in kaart, en hoe belangrijk is de veiligheidscultuur bij het borgen van de effectiviteit ervan in tijden van verandering?

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Asset & Process Safety Management,
 • Management of Change & Change Leadership,
 • Process Hazard Analysis & Critical Safety Tasks, en
 • Safety Culture & Workforce Engagement.

Aanleiding voor de organisatie van de LRQA Inspiratiedag

Continue veilige operatie van assets vereist dat onderdelen zoals veiligheid van mensen, installaties en veiligheidsprocedures effectief georganiseerd zijn.

Het gedrag van werknemers moet hierbij overeenkomen met de gestelde eisen voor PSM op de werkplek, en zodoende moet de veiligheidscultuur van de organisatie tevens PSM ondersteunen.

Zodra de rol van mensen hierin wordt gewijzigd kunnen bedrijven blootgesteld worden aan een toenemende kans op veiligheidsrisico's.

Met deze dag willen we u inspireren om aan de slag te gaan met:
 • De veiligheidscultuur van uw processen (inzet van mensen, equipment en procedures);
 • Het actief en effectief betrekken van uw werknemers (invloed van leiderschap, gedrag en waarde);
 • Het managen van kritische veiligheidstaken en activiteiten (belang van risico's, 'controls' en aanwezige kennis).

Inspiratiedag: 4 workshops en netwerkmogelijkheden, inclusief lunch

Het doel van de LRQA Inspiratiedag is om u bewust te maken van de mogelijkheden die Process Safety Management u kunnen bieden voor uw processen en assets in tijden waarin u geconfronteerd wordt met veranderingen als gevolg van nieuwe eisen, herstructureringen en/of de erosie van aanwezige kennis en ervaring.

De workshops worden verzorgd door professionals van LRQA. Lees hierna verder voor meer informatie over de inhoud van de workshops en de mogelijkheid voor contact.

Workshop 1: Asset & Process Safety Management

Tijdens deze workshop gaan we in op asset management, het managen van veilige processen en assets, en hoe je dit succesvol borgt in tijden van verandering.

Vragen die aan bod komen zijn:
 • Wat zeggen standaarden voor Asset Managent (ISO55001) over veiligheid?
 • Hoe verhoudt Process Safety Management (PSM) zich tot deze standaarden?
 • Wat zijn de belangrijkste componenten voor een veilige operatie en waarom?
 • Hoe realiseer je succesvol PSM voor assets in tijden van verandering?

Workshop 2: Management of Change & Change Leadership

Hierbij gaan we dieper in op het succesvol managen van veranderingen, wat voor rol 'proces safety leadership' hierin speelt en hoe je 'safety as a value' kunt realiseren.

Vragen die aan bod komen zijn (interactief workshop format):
 • Wat verstaan we onder Management of Change en hoe maak je dit succesvol?
 • Wat voor rol speelt ‘leadership’ in het realiseren van een ‘safety as a value’?
  • Wat is de link naar safety culture en process safety management?
 • Workshop  Cases.

Workshop 3: Process Hazard Analysis & Critical Safety Tasks

Hierbij gaan we in op de mogelijkheden voor het identificeren van veiligheidsrisico's bij processen en assets, het nemen van control maatregelen, en het managen van kennis en kritische veiligheidstaken.

Vragen die aan bod komen zijn:
 • Wat is het belang van risk assessments en control maatregelen?
 • Wat kan je doen tegen erosie van kennis en ervaring?
 • Hoe hangt dit samen met het uitvoeren van kritische veiligheidstaken?
 • Welke methoden kunnen je helpen dit te borgen in veranderende tijden?

Workshop 4: Safety Culture & Workforce Engagement

Hierin gaan we in op de hoe een veiligheidscultuur kan bijdragen aan succesvol PSM, hoe je dit kan realiseren en borgen, en hoe betrokkenheid en gedrag van werknemers kunnen bijdragen aan een veilige en gezonde organisatie.

Vragen die aan bod komen zijn:
 • Wat verstaan we onder veiligheidscultuur en -klimaat?
 • Hoe kan dit succesvol bijdragen aan PSM?
 • Hoe kan betrokkenheid en gedag bijdragen aan een gezonde en veilige asset?
 • Behandelen van een Business Case.

Tijdens deze dag kunnen wij u informeren over de oplossingen die LRQA u hiervoor kunnen bieden. De workshops worden in parallelsessies verzorgd, zodat u kunt deelnemen aan alle workshops! U bepaalt zelf welke workshops voor u interessant zijn. Tijdens de LRQA Inspiratiedag is er tussen de workshops ruim gelegenheid om te netwerken met uw vakgenoten en onze professionals.

Contact

Indien u vragen heeft over de LRQA Inspiratiedag, of het bijwonen ervan, dan kunt u contact opnemen met onderstaande accountmanagers.

Ton Wessels
Email: ton.wessels@lr.org

Thomas Zeferer
Email: thomas.zeferer@lr.org

Can't find what you are looking for?

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?