Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Επειδή αλλαγές συμβαίνουν συνέχεια

Διαχείριση Αλλαγών.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είσαστε στέλεχος οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση αλλαγών

Θα μάθετε...

 • γιατί αποτυγχάνουν τα προγράμματα αλλαγής
 • το σχεδιασμό και διαχείριση της αλλαγής και του προγράμματος αυτής
 • πώς να δημιουργείτε και να επικοινωνείτε με σαφή και κατανοητό τρόπο τους στόχους αλλαγής ή βελτίωσης
 • πώς να καθοδηγείτε την αλλαγή
 • να ξεπερνάτε την αντίδραση στην αλλαγή
 • πώς να κερδίζετε και αποκτήσετε την υποστήριξη της αλλαγής από όλο τον οργανισμό σας
 • ισχύ και επιρροή
 • τη σημασία της αποτελεσματικής και έγκαιρης επικοινωνίας
 • τη διαχείριση του άγχους που προκαλείται από την αλλαγή και να μειώσετε την επίδραση του στρες
 • πώς να σχεδιάζετε και οργανώνετε την εφαρμογή της αλλαγής
 • τη μέτρηση και παρακολούθηση της επίπτωσης της αλλαγής / βελτίωσης και των προγραμμάτων αλλαγής

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση
 • ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με τη διαχείριση αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο διευκολύνεται η αλλαγή

Εκπαίδευση από την LRQA

Με την LRQA, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την LRQA.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Τιμή...

450€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση της αλλαγής μέσα στον οργανισμό τους

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό

Ενδιαφέρεστε για αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο;

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Hit enter to search

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;