Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

получаване на знания за структурата от високо ниво

Основни познания за структурата на високо ниво.

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • eLearning

Продължителност

Въведение

Този курс за е-обучение по Анекс СН Структура от високо ниво е предназначен за хора, които работят с който и да е стандарт за системи за управление и които искат да разберат структурата от високо ниво (СВН) за стандартите.

Този курс е разработен и съставен от експерти по системи за управление от LRQA, за да предостави на участниците знания за изискванията на СВН. 

Кой трябва да премине курса?

 • Лицата, отговорни за разработването, внедряването и поддържането на система за управление, които желаят допълнителни знания за СВН
 • Тези, които желаят да имат знанията, необходими за интерпретацията на изискванията на Annex SL, HLS

Какво ще научите?

 • Предназначението и обхвата на СВН
 • Ключовите термини и определения
 • Структурата на СВН
 • Изискванията на клаузите

Какво е необходимо да подготвите?

 • Би било полезно да имате базови познания за системите за управление, но не се изисква конкретно предварително обучение.

Какво е включено?

 • Достъп до курса за е-обучение
 • Препитвания и тестове върху усвоеното
 • Сертификат за участие

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Продължителност на курса

Времето, необходимо за преминаването на този курс, е предвидено да бъде около 1 час. Времето за учене може да е различно в зависимост от: нивото на разбиране на материята от участниците, учебна среда, стил на учене и др.

Методика на предоставяне

Онлайн

Курсът е на английски език

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • eLearning

Продължителност

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?