Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Best Seller

най-продаван курс

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Важна информация:

Моля да имате предвид, че материалите са на английски език, а работният език е български.

Този курс ви е необходим, ако:

 • сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016;
 • сте действащ вътрешен одитор, работещ в автомобилния сектор, и искате да опресните одиторските си умения и да приведете одиторските си знания по СУК с IATF 16949:2016;

Вие ще научите:

 • да прилагате автомобилния подход при провеждане на одити;
 • да планирате и провеждате одити, като използвате IATF 16949:2016 и специфични за клиента критерии;
 • да използвате измерители за риск и резултатност, за да проверите ефикасността;
 • да определите кои основни инструменти се прилагат за обхвата на одита;
 • да събирате обективни доказателства и определяте съответствието с критериите за одит;
 • да категоризирате несъответствията въз основа на риска;
 • да поясните изискванията за коригиращи действия и сроковете;
 • да планирате, провеждате и докладвате одитите;
 • да закривате констатациите от одита.

Вие трябва да имате:

 • практически знания за автомобилната индустрия;
 • преминат курс за вътрешен одитор на СУК;
 • скорошен практически опит за провеждане на вътрешни одити на системата за управление на качеството;
 • познания за IATF 16949:2016, например от обучение IATF 16949:2016 - запознаване със стандарта.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Вашето бъдещо развитие:

 • Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015;
 • Запознаване с инструментите и техниките, използвани за управление на процеси и подобрение.
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?