Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ

Подкрепяме стремежа ви към нулеви емисии.

Независимата верификация на публикуваната информация ви помага да демонстрирате прозрачност, действия и напредък.

Научете повече за тази услуга

Пътят до нулеви емисии изисква комплексна стратегия за намаляване на въглеродните емисии, изградена въз основа на ефективни процеси, прозрачно отчитане и точно разкриване на информацията. Докато политическата и нормативната среда налагат все повече изисквания, бизнес лидерите се стремят да пренесат най-добрите си практики извън собствената си дейности, към своите вериги за доставка.

Нашите специалисти в сектора прилагат богатата си експертиза по отношение на управлението на въглеродни емисии в богат набор от услуги с цел демонстриране на съответствие и правилна проверка на въглеродните ви емисии – по този начин ви помагаме да намалите въглеродния отпечатък на организацията си и на веригата си за доставки в по-широк план.

 

Нашите услуги за сертификация на намаляване на въглеродните емисии

Предоставяни съгласно водещите стандарти и схеми в света или чрез персонализирани програми, изградени около вашите изисквания, услугите по верификация на LRQA ще ви съпровождат по пътя ви към по-устойчиво бъдеще.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?