Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ по ISO 27701

Покажете своя ангажимент за поверителност на данните.

Ние предлагаме набор от сертификационни услуги по ISO 27701, които могат да ви помогнат да демонстрирате най-добрите практики за управление на поверителността.

Научете повече за тази услуга

„Преглед

ISO 27701 е първият глобален стандарт за управление на поверителността. Той определя изисквания, свързани с прилагането на Система за управление неприкосновеността на информацията (СУНИ).

Сертифицирането по ISO 27701 демонстрира вашия ангажимент за поверителност и защита на данните, повишаване на вашата репутация и осигуряване на конкурентно предимство.

Анализ на пропуските (Гап анализ)

Тази, извършвана от одитор, дейност предлага възможността да се съсредоточите върху критични, високорискови или слаби области на вашата система, за да създадете сертифицируема система. Също така се разглеждат съществуващите системи и процедури за управление и как те могат да бъдат използвани в рамките на избрания от вас стандарт.

Сертифициране

Това обикновено е двуетапен процес, състоящ се от системна оценка и първоначална оценка, продължителността на който зависи от размера и естеството на вашата организация.

За да постигнете сертифициране по ISO 27701, вашата организация вече трябва да е сертифицирана по ISO 27001. Като алтернатива можете да внедрите едновременно ISO 27001 и ISO 27701 и ние можем да оценим вашето съответствие с двата стандарта чрез интегриран одит.

Свържете се с нас, за да научите повече за сертифицирането по ISO 27701.

Отдалечен одит

Можем да извършим вашия одит дистанционно чрез сигурни и безопастни платформи и приложения. Ще получите същата висококачествена услуга с няколко допълнителни предимства като гъвкавост, бърза доставка и увеличен достъп до технически експерти.

Надзорни визити

След като одобрим вашите СУСИ и СУНИ, ние извършваме редовни посещения за наблюдение, за да гарантираме непрекъсната ефективност. Това дава на вас, както и на висшето ви ръководство, увереността, че вашите системи работят и непрекъснато се подобряват.

Интегрирана оценка на системата за управление

Ако искате да комбинирате СУСИ на вашата организация със съществуваща система за управление (като качество), можете да се възползвате от координирана програма за оценка и наблюдение.

Искате да научите повече за стандарта ISO 27701 за управление на поверителността?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?