Skip content

Prezentare generală

ISO 27701 este primul standard la nivel global privind managementul confidențialității. Acesta stabilește cerințele în legătură cu implementarea unui Sistem de management al confidențialității informațiilor (PIMS).

Certificarea conform ISO 27701 demonstrează angajamentul dumneavoastră în privința confidențialității și protecției datelor, îmbunătățindu-vă reputația și furnizând un avantaj competitiv.

Analiza Gap

Această activitate, realizată de către evaluatori, oferă oportunitatea de concentrare asupra zonelor critice, cu riscuri ridicate sau a celor slabe din cadrul sistemului organizației, pentru a construi un sistem care poate fi certificat. De asemenea, aceasta analizează sistemele de management și procedurile existente, precum și modul în care acestea pot fi utilizate în cadrul standardului pe care doriți să îl implementați.

Certificare

De obicei, acesta este un proces în două etape, constând dintr-o evaluare a sistemului și o evaluare inițială. Durata acestora depinde de dimensiunea și natura organizației dumneavoastră.

Pentru obținerea certificării ISO 27701, o organizație trebuie să fie deja certificată ISO 27001. Alternativa este de a implementa simultan atât ISO 27001, cât și ISO 27701, iar noi vom evalua conformitatea cu ambele standarde în cadrul unui audit integrat.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre certificarea ISO 27701.

Audit la distanță

Putem audita la distanță organizația dumneavoastră, prin intermediul platformelor și aplicațiilor sigure. Veți beneficia de aceeași calitate înaltă a serviciilor, cu câteva avantaje suplimentare, de exemplu flexibilitate, furnizare rapidă și acces îmbunătățit la experții tehnici.

Supraveghere

După ce am emis certificatele ISMS și PIMS pentru organizația dumneavoastră, realizăm audituri periodice de supraveghere, pentru asigurarea eficacității continue a acestor sisteme. Astfel, dumneavoastră și top managementul sunteți siguri că sistemele din cadrul organizației funcționează corect și se îmbunătățesc continuu.

Evaluarea sistemului de management integrat

Doriți să integrați sistemul de management al securității informațiilor (SMSI) cu un sistem de management existent (de exemplu, sistemul de management al calității)? În acest caz, puteți beneficia de un program de evaluare și supraveghere coordonat.

Doriți să aflați mai multe despre standardul ISO 27701 privind managementul confidențialității?

Contactați experții LRQA