Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

AS 9100 Услуги по сертифициране

Помагаме подобрение на търговските отношения

След като бъдат сертифицирани по AS9100, търговските отношения на нашите клиенти с доставчиците се подобряват, което помага за намаляване на разходите. Освен това, те могат да бъдат включени в OASIS (онлайн информационна система на доставчиците на въздухоплавателни услуги).

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA е пазарен лидер за целия отрасъл в предоставянето на услуги по сертифициране и обучение в областта на въздухоплаването, при спазване на глобалната схема за сертифициране на IAQG, AS9104-001.

Анализ на пропуските

Услугата за анализ на пропуските, предоставяна от LRQA, служи за оценяване на текущата система за управление на качеството спрямо предварително зададените изисквания по AS9100 за изпитване на готовността Ви за оценяване чрез идентифициране на критични, високорискови или уязвими зони на системата.

Следващата стъпка е изготвяне на доклад, в който се описват препоръки за подобрения в съответствие с процесите и изискванията по AS9100, за да може клиентът да подготви следващите си действия за постигане на сертифициране.

Сертифициране и оценяване

Всички оценявания се извършват в съответствие с AS9104-001, глобалната схема за сертифициране IAQG, която се прилага за продукти и услуги, свързани с въздухоплаването. Продължителността на оценяването ще зависи от структурата за сертифициране, броя на служителите и сложността на системата за управление.

Обучените и квалифицирани оценители на LRQA са утвърдени от въздухоплавателната индустрия и регистрирани в базата данни на IAQG OASIS. Прилаганите от тях методи за оценяване са изложени в докладите AS9101F, въведени в базата данни на IAQG OASIS.

В този онлайн източник се съдържа списък с организации, сертифицирани и регистрирани съгласно правилата на IAQG, показващи, че отговарят на изискванията на системата за управление на качеството при въздухоплаване от серията стандарти AS9100.

Услуги по осигуряване

LRQA предлага услуги по акредитиране, валидиране и проверка на съответствието при спазване на всички водещи световни стандарти, обхващащи здравето и безопасността при работа, околната среда, устойчивостта, управлени на енергията, непрекъсваемост на бизнеса, кибер сигурност и др.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?