Skip content
1920_540_esg_trends_report

De weg leiden: LRQA lanceert ESG top trends rapport voor 2023

+31 10 899 7300

Neem contact op

Elk jaar analyseert LRQA de belangrijkste trends op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) die van invloed zijn op wereldwijde organisaties en supply chains.

In 2023 blijven hardnekkige trends zoals klimaatimpact, wetgeving en technologie relevant, maar er ontstaan nieuwe patronen die de manier veranderen waarop we ze zien en behandelen als ESG-risico's.

Het rapport 'Lead the way' benadrukt bijvoorbeeld hoe klimaatstrategieën en mensenrechten nu met elkaar verbonden zijn en organisaties worden aangespoord om due diligence uit te voeren op hun klimaatmaatregelen om een 'rechtvaardige overgang' te garanderen en onbedoelde negatieve sociale gevolgen te voorkomen.

Het rapport schetst ook het belang van nieuwe en bestaande wetten op het gebied van due diligence, zoals de onlangs bevestigde Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), de Uyghur Forced Labour Prevention Act en de Duitse Supply Chain Due Diligence Act, die bedrijven ertoe aanzetten te reageren en boetes voor niet-naleving te voorkomen.

In 2023 werden binnenlandse leveranciers in de VS strenger gecontroleerd op misstanden op het gebied van arbeid, waardoor aannames over gebieden met een hoog risico in twijfel werden getrokken. In het rapport wordt gepleit voor de integratie van de stem van werknemers, verbeterde traceerbaarheid en het in kaart brengen van de risico's van de supply chain op basis van specifieke risico's, waarbij wordt benadrukt dat de juiste zorgvuldigheid de hele waardeketen omvat.

Ontdek de belangrijkste zeven trends en leer hoe u risico's het komende jaar proactief kunt aanpakken.

INZICHTEN