Skip content

DAF Trucks: 25 Jaar milieuleiderschap en excellence

DAF Trucks is één van de koplopers in de transportsector als het gaat om milieubeheer. Niet alleen biedt het een complete serie volledig elektrische én ultra schone en zuinige diesel trucks, ook hebben alle productiefaciliteiten de norm ‘Zero Waste to Landfill’ bereikt. DAF was daarnaast één van de eerste Europese truckfabrikanten die voldeed aan de norm ISO 14001 voor milieuzorg. Ondertussen is DAF de eerste (grote) organisatie in de LRQA portofolio die het 25-jarige jubileum heeft behaald voor hun ISO 14001 certificering. Eerder dit jaar in juni reikte LRQA dan ook met trots de Environment Excellence Award uit aan het milieuteam van DAF. In navolging hiervan sprak LRQA met Sander Alers, specialist in milieuzorg bij DAF.

Sander Alers: “Milieu is een zeer belangrijk onderwerp voor DAF. Van oudsher is het milieumanagementsysteem ofwel ‘Environmental Management System’ (EMS) met name gericht op de productieprocessen. In dit kader, hebben we drie belangrijke doelstellingen binnen ons EMS, die gericht zijn op reductie. De reductie van CO2 van 35% op scope 1 en 2 emissies in het jaar 2030*. De reductie van reststoffen, het juist scheiden en het verminderen van het gebruik van producten waar gevaarlijke reststoffen bij vrijkomen. Als laatste de reductie op het gebruik van lak waar oplosmiddelen bij vrij komen. Zo hebben we door de aanschaf van o.a. een nieuwe lakspuitstraat in onze fabriek in België sinds het jaar 2000 meer dan 80% reductie behaald bij DAF.

Naast deze productiegerichte doelstellingen zien wij ook, met de implementatie van ISO 14001:2015, dat er binnen het milieumanagementsysteem steeds meer nadruk wordt gelegd op de gehele supply chain. Dit wordt ook versterkt door eisen die voortvloeien uit het klimaatakkoord op het gebied van verduurzaming van trucks. Jaarlijks voeren wij een Vendor Rating Environment uit, waarbij wij onze leveranciers vragen om te indiceren wat hun score is op het gebied van bepaalde milieuaspecten. Wij gaan met hen in gesprek wanneer wij zien dat daar verbetering nodig is.”

Management van risico’s

“Een ander belangrijk onderdeel van ons milieumanagementsysteem is het beheer van risico’s: risicorapporten van mogelijke incidenten worden tijdens een managementreview besproken. Risico’s worden geïnventariseerd tijdens de dagelijkse controle rondes aan het einde van de dag. De controle rondes vinden plaats op kantoor, in de fabrieken en de emballage locaties. Deze rondes worden om meerdere redenen gelopen, waaronder van het milieuoogpunt. Staan bijvoorbeeld alle chemicaliën op lekbakken? Wanneer dit niet het geval is, wordt hier direct een melding van gemaakt. Natuurlijk spreken wij de betreffende afdeling hierop aan en vragen bij incidenten altijd om preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen. Wij registreren dit ook en bespreken de risico’s tijdens een managementreview, tenslotte rapporteren we op jaarlijkse verbeteringen.”

Focus op milieu behouden

“Met een organisatie van meerdere locaties, waaronder twee grote in Eindhoven en Westerlo, en ongeveer 11.000 medewerkers wereldwijd, is het team van 3 milieuspecialisten relatief klein. Om te zorgen dat milieu breed gedragen wordt binnen DAF, heeft elke divisie afgevaardigden die zich bezighouden met milieu. Een deel van hun capaciteit besteden zij aan milieu gerelateerde zaken. Deze groep afgevaardigden uit o.a. inkoop, sales- en marketing, productontwikkeling en het PDC (Package Distributie Center) komen elk jaar meerdere keren bij elkaar om nieuwe milieudoelstellingen op te stellen en deze vervolgens te monitoren.”

Complexiteit vereenvoudigen

Waar LRQA ziet dat veel bedrijven gebruik maken van geïntegreerde managementsystemen, houdt DAF wel de managementsystemen voor kwaliteit, milieu en gezond en veilig werken gescheiden. “Dit doen wij om reden van de complexiteit en de diversiteit van de processen en om ervoor te zorgen dat elk onderdeel voldoende aandacht krijgt. Wij zien het risico dat wanneer dit wordt samengevoegd tot één geïntegreerd managementsysteem, het ene onderdeel meer aandacht krijgt dan het andere. Wel delen wij als teams gezamenlijke intranetpagina’s om procedures en registers beter toegankelijk te maken voor alle DAF collega’s.

De audit vanuit LRQA voor onze ISO 14001 certificering hebben we als erg prettig ervaren. De auditor kwam zijn afspraken na en er werd óók gekeken naar de grotere lijnen in plaats van alleen naar de details. Wij hebben een volwassen milieu managementsysteem en zijn al 25 jaar gecertificeerd voor ISO 14001. Wij moeten altijd kritisch blijven en aanscherpen, maar het is erg zinvol dat de auditor ook bredere vragen stelt over bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Dit helpt een organisatie verder.

Het is altijd goed als iemand van buitenaf meekijkt en ons nieuwe inzichten kan geven. Naast dat wij van onze leveranciers eisen om ISO 14001 gecertificeerd te zijn, is het voor ons een manier om continu te verbeteren door middel van de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act-cyclus). Door externe audits van LRQA worden wij altijd uitgedaagd om verder te verbeteren en is het voor ons van toegevoegde waarde dat onze collega’s worden uitgedaagd om te presteren op het gebied van milieu.”

LRQA Auditor, Henk van der Wekken

“DAF werkt in de volle breedte aan verbeteringen op het gebied van milieumanagement, ze verbeteren zich continu en zijn zeer scherp op de verwerking en beperking van afvalstoffen. Hierbij houden zij zich aan de compliance verplichtingen, dit is ook zeer van belang. Daarnaast werken ze continu aan de ontwerpen van de trucks en motoren om de milieuprestaties te verbeteren.” Henk van der Wekken, Auditor LRQA.

Fotografie: Lianne Oude Nijhuis

 

25 jaar lang Environmental Management Excellence

Op 12 juni 2023 reikte LRQA de speciale ‘25 Jaar Environmental Management Excellence’ Award uit aan Jos Habets (Director Operations bij DAF) en het milieuteam van DAF. Paul Graaf (Regional Director LRQA), Paul Bokdam (Regional Sales Manager LRQA) en Benjamin Western (Sustainability Manager LRQA) waren aanwezig in Eindhoven om hen te feliciteren.

*Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.

CASE STUDIES