Skip content

Inspectie van opslagtanks

VLAREM

Offerte aanvragen? Klik hier

Heeft u opslagtanks op uw terrein? Specifiek voor opslagtanks voor brandbare stoffen. De richtlijn die in het Vlaamse deel van België wordt gehanteerd is Vlarem II hoofdstuk 5.6 en 5.17.

Deze richtlijn geldt voor verticale cilindrische bovengrondse stalen tanks waarvan de bodem op een fundering rust.

Wat is Vlarem?

Vlarem II is based on a risk-based approach. The aim of Vlarem II is to reduce safety risks.

It provides a reference framework for the companies concerned and the competent authority. Identified as a BAT (best available technology) document, the directive is included in the environmental permit/decision and is thus a legal obligation for the user.

De inhoud van Vlarem II

 • Basisveiligheid
 • Locatie-indeling
 • Ontwerp en inspectie van tanks, pijpleidingen en tankapparatuur
 • Beheer van incidenten en reactie
 • Veiligheidsbeheer.

Bovenstaande elementen zijn bedoeld om de milieuveiligheid te vergroten door
ongewone voorvallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. Zorgen voor arbeidsveiligheid door ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. De gevolgen van een brand of ramp beperken en zorgen voor een doeltreffende rampenbestrijding.

De rol van de toezichthouder?

Vlarem II stelt dat u bij nieuwbouw, herkeuringen, herstellingen, grote verbouwingen verplicht bent een EMD (Erkend Milieu Deskundige) in te schakelen voor het toezicht, de controle van de geplande werkzaamheden.

Hoe kunnen we helpen?

Wij kunnen u helpen te voldoen aan Vlarem II gedurende de levenscycli van de opslagtank: de nieuwbouw van de tank, de gebruiksfase en de ontmanteling.

LRQA is een geaccrediteerd inspectie instituut en kan u helpen met:

Bouwfase (Nieuwe tank(s)):

 • Nieuwbouw van een opslagtank(s): bijvoorbeeld ontwerpbeoordeling en inspecties tijdens de bouwfase.
 • Ingebruikname inspectie: bestaande opslagtanks die nog niet zijn voorzien van de vereiste documenten.
 • Schematische beoordeling (integratie in de installatie) gevolgd door een Inspectie voor Ingebruikname die resulteert in een Verklaring van Ingebruikname, de "vergunning".
 • Grote verbouwing

Gebruiksfase:

 • Herkeuring
 • Reparatie en wijzigingen
 • RBI

Dit alles is in overeenstemming met de gangbare normen (API-650, EN-14015 en EEMUA-159).

Remote inspection

Onze inspectiediensten kunnen op afstand worden geleverd en bieden u een flexibelere aanpak om aan uw veranderende bedrijfsbehoeften te voldoen.

Inspectie op afstand met LRQA geeft u toegang tot onze inspecteurs van wereldklasse die gebruik maken van technologie om documentatie te beoordelen, interviews af te nemen en grondige inspecties uit te voeren. Inspecties op afstand handhaven de hoge normen van een inspectie ter plaatse, terwijl ze voor u zo efficiënt mogelijk zijn.

Onze inspecties op afstand voldoen aan de eisen van de relevante accreditatie-instanties, waardoor u volledig kunt vertrouwen op ons vermogen om deskundige begeleiding en ondersteuning te bieden.