Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Fabricage en ontwerp aan de hand van de EN 13445

EN 13445

Neem contact op over deze training
Boek nu Bekijk data & locaties

Vanaf (excl. BTW)


Soort training

 • Openbaar
 • In-company

Duur vanaf

Introductie

In de PED worden de verschillende essentiële veiligheidseisen waaraan een drukapparaat moet voldoen beschreven. In de geharmoniseerde Europese norm EN 13445 ‘Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten’ worden deze nader uitgewerkt.

Tijdens deze training worden onderwerpen zoals ontwerpmethoden, materiaaleigenschappen, inspectie en beproeven behandeld. Opzet van de training is erop gericht dat de stof zo veel mogelijk wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en de actualiteit. Deze training bestaat uit 4 modules.

Voor wie is de training geschikt?

Deze training is geschikt voor iedereen betrokken bij fabricage van drukapparatuur en de EN 13445 willen hanteren.

Module 1

EN13445 - 1 en PED 

Tijdens deze dag zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Europese / Nederlandse wetgeving met betrekking tot drukapparatuur;
 • Uitzonderingen ten aanzien van de PED;
 • Essentiele veiligheidseisen;
 • Indeling leidingsystemen, categorie bepaling en Module keuzes;
 • Geharmoniseerde normen;
 • Betrokken partijen.

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de essentiële veiligheidseisen van de PED, hoe deze in relatie staat tot de EN 13445 reeks en het toepassingsgebied. Tevens heeft u inzicht in de algemene eisen en definities van deel 1 van de EN 13445 reeks gekregen.

Module 2

Gericht op EN 13445-2

Tijdens deze dag zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Materiaal eisen voor drukapparatuur
 • Speciale voorwaarden voor materiaal toepassingen;
 • Ontwerptemperaturen bij gelijk en meer dan 20 °C en eisen voor niet geharmoniseerde materialen;
 • Toepassing materiaal bij lage temperaturen en brosse breuk gedrag;
 • Ontwerp criteria voor kruipbelaste componenten;
 • Leveringsvoorwaarden materialen.

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13445-2 stelt aan het materiaal en het ontwerp (met behulp van ontwerpformules), zoals o.a. geharmoniseerde materiaal normen, materiaaleigenschappen, ontwerptemperatuur, brosse breukgedrag en kruipgebied van drukvaten.

Module 3

Gericht op EN 13445-3.   

Tijdens deze dag zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen: 

 • Toepassingsgebied code;
 • Algemene ontwerp eisen;
 • Maximaal toelaatbare ontwerp spanningen voor drukdelen;
 • Ontwerpen m.b.v. formules;
 • Aanvullende niet-druk belastingen;
 • Verplichte en informatieve aanvullingen.

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13445-3 stelt aan de ontwerpeisen en heeft u kennis over hoe u kunt voldoen aan de eisen ten aanzien van de verschillende ontwerpmethoden zoals beschreven staan in deel 3 van de norm en hoe om te gaan met belastingen.

Module 4

Gericht op EN 13445- 4 en 5.   

Tijdens deze dag zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Voorschriften voor fabrikant & sub-contracting;
 • Materialen;
 • Fabricage toleranties;
 • Lassen (Productielasproefplaat);
 • Vervormen;
 • Warmte behandelingen;
 • Reparaties;
 • Inspecties & beproevingen;
 • Technische documentatie.

Doel: Na het volgen van de modules 4 en 5 van de EN 13445 heeft u inzicht gekregen in de fabricage, inspectie en het beproeven van drukvaten en de eisen die worden gesteld aan technische documentatie en kalibratie. Daarnaast heeft u praktische handvatten gekregen zodat u kunt omgaan met uitbesteed werk.  

Ascend Trainingen van LRQA

Met LRQA volgt u trainingen op de manier die voor u werkt. Wij bieden trainingen aan in verschillende stijlen, van in-house tot virtuele lessen. Lees meer over de Ascend Trainingen van LRQA.

Kosten en duur

De duur van deze training is 4 dagen. Prijs is  excl. BTW, en inclusief locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal.

U ontvangt bij deelname trainingsliteratuur en een certificaat van deelname na afloop.

Aantal deelnemers

Deze training is voor minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. 

Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Deze training bij u op locatie?

Neem contact met ons op via Training-LRIS.nl@lr.org voor een op maat gemaakte training bij u op locatie.

Boek nu Bekijk data & locaties

Vanaf (excl. BTW)


Soort training

 • Openbaar
 • In-company

Duur vanaf

In-company training

Indien u een training wenst te organiseren voor vier of meer personen, dan kan een in-company training – een training gegeven bij u op kantoor of virtueel door online in te loggen - voordeliger zijn. Neem contact op met ons trainingsteam.

Op maat gemaakte trainingen?

Neem contact op over deze training