Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Hvordan virksomheder kan hjælpe med at levere verdens SDG'er.

Vedtagelse af ISO 14001 og 45001 standarder kan hjælpe virksomheder med at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) var for nylig vært for et forum, hvor det blev drøftet, hvordan en kvalitetsinfrastruktur kan spille en kritisk rolle i opfyldelsen og implementeringen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.   Kvalitetsinfrastruktur er en samlet betegnelse for standardisering, test og måling, certificering og akkreditering.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling, som 193 regeringer verden over har skrevet under på, danner rygraden i FN's 2030 Agenda, der fokuserer på at øge økonomisk velstand og social trivsel på et globalt niveau.

Martin Cottam, der er Group Technical Assurance and Quality Director hos LRQA, var i sin egenskab som formand for ISO's tekniske komité for arbejdsmiljø og sikkerhed (ISO/TC283), en af de fem talere på mødet om standardisering.  I hans præsentation lagde han vægt på, hvordan standarder hjælper med sikre et godt arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladserne, de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt muliggør sikkert design af anlæg og udstyr, hvilket bidrager til opfyldelsen af verdensmål 3 (sundhed og trivsel) og 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst).

Martin sagde: "Selvom verdensmålene er rettet mod lande og regeringer, er der et betydeligt antal, som virksomheder kan arbejde på for at støtte opfyldelsen af målene, f.eks. ved at bruge standarder for miljøledelse og arbejdsmiljø og sikkerhed og få bedre resultater. Det er en win-win-situation: Hvis flere virksomheder over hele verden følger standarderne, viser det både støtte til det vigtige initiativ fra FN, og det kan hjælpe de enkelte virksomheder med at få bedre resultater og styrke deres bundlinje.  Det er det rette at gøre set fra et forretningsperspektiv, og når det kommer til vores sociale ansvar som borgere."

Hvad er 2030 Agenda for bæredygtig udvikling?

FN siger at: "2030 Agenda for bæredygtig udvikling, der blev implementeret af alle FN's medlemsstater i 2015, udgør en fælles rettesnor for fred og fremgang for mennesker og planeten, nu og i fremtiden. Kernen er de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som er et nødkald om alle lande – i- og u-lande – handler sammen i et globalt partnerskab. De erkender, at afskaffelse af fattigdom og andre afsavn skal gå hånd i hånd med strategier, der forbedrer sundhed og uddannelse, reducerer ulighed og sætter gang i den økonomiske vækst – mens de samtidigt håndterer klimaforandringer og arbejder for at bevare vores have og skove."

Standardernes rolle

Standarden for miljøledelse ISO 14001 og standarden for arbejdsmiljø og sikkerhed ISO 45001 kan knyttes til mange af verdensmålene, bl.a. med at bidrage til at sikre rent vand og sanitet, bæredygtig energi, anstændige jobs og økonomisk vækst, udvikling af industri, innovation og infrastruktur samt reduktion af den miljømæssige påvirkning.

ISO 14001 er en international anerkendt standard, der beskriver kravene til et miljøledelsessystem. Den hjælper organisationer med at forbedre deres miljømæssige performance gennem mere effektiv brug af ressourcer og affaldsreduktion, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel og sikrer interessenternes tillid. Miljøstandarden ISO 14001 er direkte tilknyttet ikke mindre end 8 af de 17 verdensmål og indirekte tilknyttet yderligere fire, afhængigt af organisationen:

Arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen har topprioritet hos mange virksomheder, men der forekommer stadig dødsfald og skader. ISO 45001, der blev udviklet af en komité bestående af eksperter i arbejdsmiljø og sikkerhed, beskriver de grundlæggende elementer i et ledelsessystem for arbejdsmiljø og sikkerhed for at beskytte medarbejdere og skabe grundlag for sikre og sunde arbejdspladser, og er tilknyttet verdensmål 3 og 8.

Tryk på Enter eller pilen for at søge Hit enter to search

Søgeikon

Hvad søger du efter?