Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Списък на услугите

Въведете ключова дума или фраза, а другото оставете на нас.

Търси

  • Избрани

    Избрани

    Избрани

    Избрани

Показване на 1-10 от 50 резултата
Най-подходящите

ISO 22301 - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

Научете за нашaта сертификация по ISO 22301, обучение и ресурси, които ви позволяват да демонстрирате целостта на управлението на вашия бизнес.

ISO 22301
Системи за управление
Въздухоплаване и отбрана
Изкуство и забавление

Намаляване на въглеродните емисии

Услугите на LRQA за верификация показват, че стратегията ви за въглеродните емисии е на базата на ефективни процеси, прозрачно отчитане и точно разкриване на информация.

ISO 39001

Сертифицирането по ISO 39001 показва на заинтересованите страни, че оценявате важността на безопасността на движението по пътищата.

Съответствие и сертифициране
Системи за управление
ISO 39001
Здраве и безопасност

Осигуряване за търговската марка

Програмите LRQA за осигуряване за търговската марка ви отвеждат отвъд съответствието, като създават видимост и ви предоставят контрол върху най-важните за вас области.

Системи за управление

Независимата акредитирана сертификация е добър начин да укрепите доверието, демонстрирайки, че вашият продукт или услуга отговаря на очакванията на вашите клиенти.

Автомобилни, авиационни и транспортни услуги

В строго регулираните транспортни сектори увереността демонстрира категоричен ангажимент за качество в глобалните вериги на доставки.

Автомобилна индустрия
Въздухоплаване
Транспорт
Въздухоплаване и отбрана

Сертифициране по ISO 27701 Управление на поверителността

Сертификацията от LRQA по ISO 27701 за управление на поверителността уверява заинтересованите страни, че е в сила защита на данните и личната информация.

Данни и анализи

LRQA помага на клиентите ни да осмислят своите данни, съчетавайки експертни научни познания с дълбока специализация в сертифицирането и намаляването на риска.

Сертифициране на продукт

Услуги за сертифициране на продукти в различни отрасли от промишлено производство и морско дело до медицински изделия.

Сертифициране на продукти
Производство
Въвеждане в експлоатация, разработване и изграждане
Имате ли необходимост да се свържем с Вас?

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?