Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Комплекс инспекционни услуги

Софтуер, който ви дава увереност

Интелигентен подход към управлението на риска чрез намаляване на шумовите данни, за да се подобри ефективността на активите

Цифровизацията е в основата на всичко, което правим.

Ние помагаме на клиентите да преодолеят шума от техните данни, за да подобрят ефективността на активите, да вземат интелигентен подход към управлението на риска и в крайна сметка да дадат увереност, че управлява стратегически операции.

Нашето могъщо софтуерно семейство обхваща всички отрасли. Някои са тесни специалисти, други притежават многоотраслови умения. Благодарение на интуитивните интерфейси и инструменти за анализ, те осмислят тактически разнородните данни и даватт бързи и точни отговори.

Работейки по реални проекти в цял свят, нашият софтуер се ползва с доверието на лидерите в индустрията, академичните среди, регулаторните органи и новаторите в технологиите. Той се използва от специализираните консултантски екипи на LRQA като част от нашите решения.

 

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?