Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Свържете се с нас

Гъвкав подход към нашите “Услуги по сертификация”.

 

Още за това, как се извършват на практика дистанционните одити и каква стойност могат да донесат на Вашата организация по всяко време и на всяко място.

На базата на Вашите уникални изисквания можем да Ви дадем по-добро разбиране за:

  • дистанционната технология за одитиране, включително как работи, някои от нейните характеристики и възможности
  • какви са технологичните изисквания за клиента потребител и каква е ролята му в процеса
  • как дистанционният одит се управлява и провежда от двете страни
  • какви са ползите за Вашата организация 

Дистанционната технология ни даде възможност да ускорим процеса чрез предоставяне на някои от процесите на одитиране онлайн през лесни за използване и сигурни платформи. С помощта на същите одитори с богат опит и техническа експертиза дистанционните одити осигуряват преимущества във връзка с околната среда и безопасността за всички, които са свързани с тях.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?