Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Работна среща за мениджъри на системи за управление - с грижа към клиентите.

Екипът на LRBA в България беше домакин на изключително успешен семинар за клиенти в София на 28 и 29 октомври.

Екипът на LRBA в България беше домакин на изключително успешен семинар за клиенти в София на 28 и 29 октомври.

Екипът на LRQA – (от ляво на дясно) Симеон Димитров, Любомир Илиев, Емил Кожухаров, Снежана Димова, Мирослава Младенова, Ивана Трайчева, Илко Бръчков, Даниел Неделчев, Звездалина Янева, Мария Мерачева, Фани Иванова и Симеон Ив. Димитров (зад фотоапарата)

Събитието беше добре прието и на него присъстваха 91 делегати от различни индустриални сектори, от ядрената енергетика, ИТ, автомобилостроенето, машиностроенето, здравеопазването, образованието, храните и др.

Българските одитори споделиха своя богат опит и представиха широк спектър от теми, започвайки от текущия бизнес контекст и рискове, миграция към ISO 45001, GDPR, ISO 27001, ISO 50001, ISO 28000, създаване на KPI, основи на Lean и други.

Клиенти като Coca Cola, Yazaky, Cremio и Ramus споделиха и представиха своя опит.

Клиентите оцениха възможността да се срещнат с екипа на LRQA, да получат нова информация и да установят нови контакти с колеги от други организации.

Получихме 53 писмени отзиви, а клиентите казаха:

„… Хареса ни организацията на събитието, компетентността на презентаторите, полезна информация, подкрепена от практически примери, които ще ми позволят да усъвършенствам знанията си и да се развивам…“

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?