Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ОПЕРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ

Защитете бизнеса си от прекъсвания

Нашата гама от сертификационни услуги ви помага да планирате, реагирате и да се възстановявате от непредвидени събития, като изграждате доверие в заинтересованите страни и поддържате своите резултати на желаното ниво.

Как можете да се подготвите за неочакваното в един постоянно променящ се свят? От кибератаки и нови работни практики до природни бедствия – организацията ви винаги ще е изправена пред предизвикателства, които ще подлагат на тест нейната устойчивост и способност за поддържане на оперативната дейност.

Предотвратяването на проблемите не винаги е възможно, но можете да ги разпознавате и да се подготвяте за тях, като изградите системи за управление и процеси, които са сертифицирани от независима организация в съответствие с международните стандарти и най-добри практики.

Нашата гама от услуги за оперативна устойчивост

За да подпомогнем стремежа ви към устойчивост, предлагаме обучение и сертификация по ISO 22301 – международен стандарт, който съдържа изисквания за система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.

Съществуват и други стандарти, които включват специфични изисквания относно устойчивостта на организацията, като ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 45001 и др. Работим заедно с вас, за да разберем вашите специфични изисквания и да ви помогнем да идентифицирате подходящите стандарти и сертификационни услуги.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за нашата гама от услуги

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?