Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ОБМИСЛЯТЕ ВНЕДРЯВАНЕ ИЛИ ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ISO 22301?

Въведение в ISO 22301.

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • виртуално
 • eLearning

Продължителност

Имате нужда от този курс, ако ...

 • се занимавате се с корпоративно управление, управление на риска или информационна сигурност.
 • Вашите отговорности включват осигуряване на постоянната наличност на продуктите и / или услугите на вашата организация.
 • искате да разберете как може да се развие управлението на качеството в бъдеще.
 • искате да разберете как една система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) може да помогне за постигане на бизнес целите
  Вашата организация планира да получи сертификат по ISO 22301: 2012.

Ще научите за...

 • Ролята на ISO 22301: 2012 за приноса към организационната и обществена сигурност и ползите за бизнеса от управлението на непрекъснатостта на бизнеса (BCM).
 • Изискванията на ISO 22301: 2012 и как се отнасят към ключовите компоненти на ефективната система за управление на непрекъснатостта на бизнеса.
 • Как могат да се интегрират със съществуваща система за управление.
 • Основите на анализа на въздействието върху бизнеса и принципите за оценка на риска в рамките на организационната устойчивост.
 • Изискванията за планиране и оперативен контрол за посрещане и управление на способността на организацията да управлява разрушителни инциденти.
 • Изискванията за управление на инциденти и разработване на планове за приемственост.
 • Ключови компоненти, свързани с мониторинга и прегледа на ефективността на BCMS като упражнения и тестове и вътрешен одит.

Продължителност на курса

Един ден за класната стая и виртуален курс. За електронното дистанционно обучение е предвидено средното време за учене да е между 3-5 часа. Времето за дистанционно самообучение може да варира в зависимост от редица фактори, включително; текущото разбиране на делегатите за темата, учебната среда и стила на обучение.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • виртуално
 • eLearning

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?