Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Обучение - срокове и условия

Обучение - срокове и условия

Условия за плащане

Плащане

За да се гарантира участие в курс за обучение, то трябва да бъде заплатено изцяло до една седмица преди началото на курса. Моля, свържете се с нашия офис sofia@lrqa.com, за да изпратите данните си за фактура. Проформа фактура ще ви бъде изпратена веднага по имейл или факс, а оригинална фактура ще бъде издадена след получаване на плащането и ще бъде изпратена по пощата. Късни записвания са възможни само при наличие на свободни места. 

Обучение - срокове и условия

Отказване от участие (вкл. прехвърляне за друга дата)  

След като потвърдим вашето участие, ние трябва да отказваме други записвания за същото място; поради тази причина не се възстановяват такси при отказване (или прехвърляне) две седмици или по-малко от началната дата на съответния курс. LRQA си запазва правото по собствено решение и без да носи отговорност да анулира обявени курсове поради недостатъчен брой желаещи или по причини извън нашия контрол. Уведомления за анулиране ще бъдат изпратени предварително и ако има плащания те ще бъдат възстановени напълно. 

Смяна на делегати 

Може да замените участник в курс по всяко време и безплатно. Моля, информирайте ни промяната и името на новия делегат писмено и при първа възможност. 

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?