Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на Система за Управление на Информационни Технологии

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да станете вътрешен одитор на система за управление на ИТ;
 • вие сте опитен одитор и искате да разширите своите познания и роля в областта на информационните технологии;
 • вие сте специалист по IT и търсите обучение за одиторски умения.

Ще научите:

 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система за управление на ИТ;
 • ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУИТ;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти) ;
 • целта, предназначението и основните изисквания на ISO 20000;
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

 • имате основни познания по ISO 20000 и/или IT;

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор по ISO 20000;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

2 дни.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?