Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Запознаване и въвеждане на ISO 50001

Запознаване и въвеждане на ISO 50001

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

  • Публичен
  • На място
  • виртуално

Продължителност

Този курс ви е необходим, ако:

• искате да разберете изискванията на ISO 50001 – Системи за управление на енергията.

Ще научите:

• ползите за бизнеса от внедряването на СУЕ и основна информация за ISO 50001;
• цел, намерение и изисквания на ISO 50001;
• как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
• какви документирани процедури и записи са необходими за изпълнение на изискванията на стандарта ISO 50001;
• обсъждане на данни и информации, които са приложими при въвеждането и поддържането на СУЕ съгласно ISO 50001.

Вие трябва да:

• имате основни познания за ISO 9001 и ISO 14001

Продължителност на курса:

0.5 дни.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Вид на курса

• Публичен
• Онлайн

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

  • Публичен
  • На място
  • виртуално

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?