Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Кодекс Алиментариус - Основни принципи на хигиената на храните

HACCP Codex 2020

Свържете се с нас, за да научите повече за организираните от нас обучения
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

  • Публичен
  • На място
  • виртуално

Продължителност

Въведение

Комисията на Codex Alimentarius прие ревизираните Основни принципи на хигиената на храните (CXC 1-1969) и приложението за НАССР през ноември 2020 г.

Какво ще научите?

Основните промени в Codex 2020, които са в следните раздели:

  • Ангажимент на ръководството за безопасност на храните
  • Определения
  • Добри хигиенни практики (GHPs)
  • Принципи на НАССР

Вие трябва да:

познавате предишната версия на HACCP.

Вашето бъдещо развитие

Вижте нашите обучения по други стандарти за безопасност на храните – BRCGS, IFS, ISO 22000, FSSC

Продължителност на курса

1 ден

Вътрешнофирмени обучения

Курсът може да се проведе на място при вас, ако има поне четирима участници от вашата компания. Свържете се с нашия офис за оферта.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

  • Публичен
  • На място
  • виртуално

Продължителност

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Свържете се с нас, за да научите повече за организираните от нас обучения

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?