Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Цялата информация за Вашата сертификация

Клиентският Портал Сертификация - Business Assurance

Клиентският портал на LRQA е лесно за използване приложение, което Ви позволява самостоятелно да преглеждате и управлявате данните, свързани с Вашата сертификация.

Основни функции

  • Пълна видимост на планираните и проведени визити и възможност да потвърдите предложените дати за визити
  • Изтегляне на сертификати и доклади по всяко време
  • Aнализи на Вашите несъответствия и визити
  • Изтегляне на Вашите знаци за одобрение
  • Преглед, отговор и проследяване на статуса на несъответствия от одити
  • Преглед на профила на Вашата фирма
  • Свързване с отдел клиенти и проследяване на статуса на Вашето запитване

Въпроси?

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с LRQA Клиентския Портал, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти на sofia@lr.org

Портал за сертифицирани клиенти

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?