Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ISO 22000

Управление на безопасността на храните от най-висок клас

Възприет от организации в хранителната индустрия от всякаква величина, стандарт ISO 22000 подпомага идентифицирането и намирането на решение за потенциални проблеми чрез следване на установените най-добри практики във веригата за доставки на хранителни продукти и напитки.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Предоставяните от LRQA услуги по одитиране и обучение съгласно ISO 22000 са икономически целесъобразни и рентабилни за нашите клиенти. Партнирайки си с LRQA, ще получите спокойствие, защото вашата организация ще бъде одитирана от прагматичен, независим екип с познания в отрасъла, разбиращ вашите конкретни икономически нужди.

Анализ на пропуските и обучение

Ако чувствате, че вашият бизнес все още не е подготвен за ISO 22000 или искате да определите пропуските в системата си за управление, екипът на LRQA може да ви окаже съдействие за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, преди да пристъпите към сертифициране. В допълнение LRQA предлага набор от курсове за обучение, с помощта на които персоналът на вашата организация може да бъде подготвен за успешно одитиране, като същевременно ще развие умения, свързани с безопасността на храните.

Преминавайки към ISO 22000:2018, трябва да бъдете подготвени за промяна, както и да получите най-доброто от този обновен стандарт.

Допълващи одити

LRQA предлага повече от одитиране по ISO 22000 – ние предоставяме допълващи модули и одити и за други стандарти, напр. BRCGS, FSSC 22000 и ISO 45001, които могат да донесат ползи за организации от всякакво равнище.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?