Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО IFS FOOD

Водещ сертификат за безопасност на храните за производители, признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI)

IFS е международно признат стандарт за безопасност и качество на храните, поставящ акцент върху процесите и продуктите на производителите на храни.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

При услугите за одитиране по IFS Food от LRQA се изпълнява цялостна проверка – от управлението на ресурсите и отговорността на висшето ръководство до процесите на планиране и измерване.

Независимо дали разполагате с няколко обекта или се нуждаете от комбиниран одит, предоставяните от нас услуги по одитиране и обучение съгласно IFS Food са икономически целесъобразни и рентабилни. Работейки с LRQA, можете да бъдете спокойни, че вашата организация ще бъде одитирана от прагматичен екип с независима акредитация, разбиращ вашите конкретни икономически нужди, както и тези на отрасъла.

Анализ на пропуските и обучение

Ако вашият бизнес все още не е подготвен за одитиране по IFS Food, или желаете да разберете какво е необходимо да направите, за да бъдете сертифицирани, екипът на LRQA може да работи с вас, за да открие пропуските с помощта на предварителен анализ.

Освен това, LRQA предлага набор от курсове за обучение по IFS, с помощта на които персоналът на вашата организация може да бъде подготвен за успешно одитиране, като същевременно ще развие умения, свързани с безопасността на храните.

Интегрирани одити

LRQA предлага повече от одитиране по IFS Food; ние предоставяме допълващи модули и одити и за други стандарти, напр. BRCGS, FSSC 22000, и ISO 22000, които могат да донесат ползи за бизнеси в редица отрасли.

Обърнете се към нас с изискванията си, а ние ще ви помогнем да рационализирате опита си при одитиране.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?